Uz valsts nozīmes ceļiem — sezonai neraksturīgi ikdienas uzturēšanas darbi

Ciblas novadu teritoriju šķērso daudzi reģionālās un vietējās nozīmes autoceļi, kuru uzturēšanu nodrošina valsts. Lielākais no tiem ir ceļš P49 Kārsava – Ludza – Ezernieki, kas ir Valsts reģionālais autoceļš. Ir arī vairāki Valsts vietējie autoceļi, kas novada administratīvo centru savieno ar ciemiem, kur atrodas pagastu pārvaldes, kā arī savā starpā savieno kaimiņu novadu administratīvos centrus. Tādi ir ceļi:

V501 Ludza – Stiglova – Kārsava,

V507 Seļekova – Degļova – Goliševa,

V508 Brigi– Krivanda– Cibla–Seļekova,

V509 Djatlovka – Līdumnieki –Krievijas robeža,

V510 Zilupe – Dilāni – Krivanda,

V600 Zvirgzdene – Bērzgale – Bringi,

V499 Rogovka – Mežvidi – Pušmucova.

Šo autoceļu uzturēšanu apmaksā un organizē VAS „Latvijas Valsts ceļi”, darbus veic VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU).

Ciblas novada pašvaldība itin bieži sazinās ar LAU speciālistiem, informējot par dažādām problēmām uz valsts pārziņā esošajiem grants autoceļiem.

Ņemot vērā, ka nav novērojami ziemas sezonai raksturīgi laika apstākļi, LAU gan janvārī, gan februārī veica sezonai neraksturīgus ikdienas uzturēšanas darbus, lai uzlabotu satiksmes drošību un ūdens atvadi no autoceļa seguma. Grants segumiem tika veikta greiderēšana, iesēdumu un bedru remonts, uzlabojot autovadītājiem braukšanas apstākļus un autoceļa caurbraucamību. Lai uzlabotu pārredzamību autoceļu krustojumos un autoceļu nodalījuma joslā, tiek veikta krūmu griešana un to atvašu pļaušana.

Autoceļu uzturēšanas darbiem tiešsaistes režīmā var sekot līdzi VAS “Latvijas Valsts ceļi” mājaslapas kartē (www.lvceli.lv), kā arī aplikācijā “Waze”, kurā iespējams arī informēt par valsts autoceļu stāvokli. Tāpat par bīstamām situācijām uz ceļa aicinām informēt arī VAS “Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes informācijas centru, zvanot uz diennakts bezmaksas tālruni 8000 5555.           

FOTO: Ar īpašu tehniku no krūmiem tiek atbrīvotas valsts ceļa V499 malas. Aizvadītajā nedēļā darbi notika Pušmucovas pagastā.

Sagatavojusi Ērika Bondarenko,

Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu