Klajā nāk kārtējās „Ciblas Novada Ziņas”

26. februārī klajā nācis 2020. gadā kārtējais Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums „Ciblas Novada Ziņas”. Tajā publicēta šāda informācija:

* Uz vairākiem pašvaldības autoceļiem ieviesti smagsvara autotransporta satiksmes ierobežojumi, uzstādot masas ierobežojuma (5 t un 7 t) ceļazīmes.

* Ik mēnesi 31 bezdarbnieks iesaistās NVA piedāvātajā programmā “Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.

* Informācija lauksaimniekiem: par platību maksājumu provizoriskajiem iesniegumiem, par lauku bloku un ainavu elementu precizēšanu.

* Meža aizsardzības speciālistu ieteikumi cīņai ar mizgrauzi – visagresīvāko un visbīstamāko egļu audžu kaitēkli Latvijā.

* Ciblas novada pašdarbības kolektīvi februārī uzstājušies daudzos Latgales kultūras centros.

* Rikšotāju braucēju sporta kluba „Pegazs” dalībnieces lieliski startēja sacensībās Lietuvā.

* Pašvaldības sporta kompleksā Felicianovā notikuši divi turnīri: „Telpu futbols 2020” un jaunsargu vienību draudzības spēles volejbolā.

 Sagatavojusi Ērika Bondarenko,

Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu