Pašdarbnieki pārstāv Ciblas novadu pasākumos Latgalē

Šomēnes Ciblas novada pašdarbības kolektīvi ļoti aktīvi koncertēja dažādos Latgales kultūras centros.

8. februārī Sīļukalna Kultūras namā (Riebiņu novadā) notika tradicionāls pasākums „Deju karuselis”, uz kuru tika uzaicināti divi mūsu novada pašdarbības kolektīvi.

Andas Sprūžas vadītā Ciblas TN deju kopa „EversS” uzstājās koncertā līdz ar citiem dejotājiem no Balvu, Rugāju, Varakļānu, Preiļu un Riebiņu novada.

Savukārt Ināras Dovgiallo vadītā Pušmucovas puišu apvienība (fotogrāfijā) starp deju priekšnesumiem skanīgi dziedāja. Tā bija pušmucoviešu pirmā uzstāšanās šādā sastāvā, kas veidojies no kādreizējiem ansambļa „Pušmucovas piecīši” un jauniešu popgrupas „Heijā!” dziedātājiem.

Zvirgzdenes lauku kapela – Viļānos

15. februārī Zvirgzdenes lauku kapela piedalījās XVIII Ziņģētāju un stāstnieku vakarā Viļānos.

Kapelas vadītāja Valentīna Ruciņa stāsta: – Pasākums noritēja  ļoti sirsnīgā gaisotnē, piedalījās gan lauku kapelas, gan folkloras kopas, gan stāstnieki. Kad koncerts bija pagājis, spēlējām arī ballē.

23. februārī Blontu TN folkloras kopa „Madara” (vadītāja Ināra Sprudzāne) devās uz Rēzeknes novada Ratniekiem, kur notika starpnovadu folkloras kopu vakars „Lai balsteņa tōļi skaņ”. Tika svinēti Aizgavēņi. Īpaša uzmanība folkloras kopu saietā bija veltīta ar tautisko cimdu adīšanai. Bija izstāde, kurā Blontus pārstāvēja Ainas Borisovskas un Antonijas Mūrnieces darinātie cimdi. Savukārt Terēze Metlāne demonstrēja savu cimdu adīšanas māku.

23. februārī Ciblas folkloras kopa „Ilža” ar skanīgo latgaliešu tautasdziesmu „Kūmas” atklāja Latgales kultūras gada balvas „Boņuks 2019” pasniegšanas ceremoniju. Šai balvai tika nominēts “Ilžas” Ludzas igauņu dziesmu albums “Lutsi rahvalaulud”.

Informāciju apkopoja Ērika Bondarenko, pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu