Bērns kā ķīlnieks vecāku strīdā – arī Uzticības tālruņa 116111 akcijā

Aizsākot tematu par bērniem, kas nokļuvuši vecāku šķiršanās un konfliktu krustugunīs, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VBTAI) Bērnu un pusaudžu Uzticības tālrunis 116111 (turpmāk – Uzticības tālrunis) pirmo reizi rīko akciju “Bērns – ķīlnieks vecāku strīdā”.

Akcija notiks no 9. līdz 11. martam. Akcijas mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību uz iespējamajām sekām, kas bērnam var rasties situācijās, kad vecākiem izveidojies ar šķiršanos saistīts konflikts.

Lai sniegtu atbalstu gan bērniem, kuri piedzīvo vecāku šķiršanās procesu, gan arī vecākiem, kuriem nepieciešams psiholoģisks atbalsts un informācija par iespējām šķiršanās procesu padarīt pēc iespējas saudzīgāku bērnam, Uzticības tālruņa akcijas laikā konsultācijas sniegs gan konsultanti – psihologi, gan dažādu jomu eksperti.

9. martā no pulksten 10:00 – 12:00 Uzticības tālrunī konsultācijas sniegs Līga Bernāte – klīniskais psihologs gan bērniem, gan pieaugušajiem. Ikdienā L. Bernāte konsultācijas sniedz gan savā privātpraksē, gan ģimenes psiholoģijas centrā ”Līna “. Iepriekš L. Bernāte sniegusi konsultācijas krīžu un konsultāciju centrā “Skalbes”, krīžu centrā ”’Māras centrs”, kā arī dažādos SOS Bērnu ciematu projektos.

10. martā no pulksten 10:00 – 12:00 zvanītājiem būs iespēja telefoniski konsultēties ar Rudīti Krūmiņu – ģimenes tiesību eksperti, mentori, kas konsultē un sniedz palīdzību civilstrīdu risināšanā. 

10. martā no pulksten 14:00 – 16:00 Uzticības tālrunī viesosies un uz zvaniem atbildēs Aija Lilienfelde. A. Lilienfelde ir speciāliste ar 20 gadu pieredze policijā, vienmēr savas profesionālās darbības centrā paturot bērnu. Šobrīd A. Lilienfelde ir Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas speciāliste psiholoģiskās konsultēšanas jautājumos. Sevi A. Lilienfelde raksturo kā sargu tām durvīm un logiem, pa kurām bērnu dzīvē cenšas iekļūt sliktais.

11. martā no pulksten 14:00 – 16:00 Uzticības tālrunī telefoniski konsultācijas sniegs Kristīne Dārzniece – sertificēta, praktizējoša mediatore, juriste, mg.jur. tiesību zinātņu doktore, sertificētu mediatoru padomes priekšsēdētāja. Biedrības “Mediācija un ADR”, “Integrētā mediācija Latvijā ” biedre un biedrības “Mediācijas padome” locekle, kā arī Daiga Jēgere – sertificēta mediatore, bakalaura grāds tiesību zinātnēs, darbojas valsts finansētajā ģimeņu mediācijas projektā, sniedzot mediatora pakalpojumus. Biedrības “Mediācija un ADR” biedrs.

“Nereti brīdī, kad divi pieaugušie izvēlas pārtraukt savas attiecības un iet katrs savu dzīves ceļu, var rasties dažādas negatīvas emocijas – aizvainojums, dusmas, izmisums un bezspēcība. Uzticības tālrunī katru gadu tiek saņemti zvani no bērniem un pusaudžiem, kuri jūtas iesprostoti vecāku šķiršanās konfliktā. Bērni bieži jūtas izmisuši, kaunpilni un vainīgi, jo jūtas spiesti izvēlēties, kurš no vecākiem ir tuvāks. Nereti šķiršanās procesa ietvaros bērns saskaras ar vienu vai pat vairākām psiholoģiskām izpētēm, tiek iesaistīts tiesas procesā vai lūgts izvēlēties, kura vecāka viedoklim piekrīt. Vecāki, dusmu un bezspēcības vadīti, cenšas rast risinājumus, kas būtu labāki bērnam, tomēr dažkārt piemirst, ka ar savu negatīvo viedokli par otru vecāku, kā arī iesaistot bērnu pieaugušo konfliktos, bērnam var radīt patiesi dziļas sirdssāpes”, uzsver VBTAI Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktora vietniece Anda Sauļūna.

Uzticības tālrunis strādā 24/7, pieejams bezmaksas, un ir anonīms. Darbadienās no pulksten 12:00 – 20:00 ar Uzticības tālruņa speciālistiem iespējams sazināties arī izmantojot tiešsaistes konsultācijas (turpmāk – čats) – čata logs meklējams VBTAI mājaslapā www.bti.gov.lv.

Uz augšu