Banoņejas ceļa pārbūves darbi rit pilnā sparā

Patlaban notiek ceļa pamatnes sagatavošana un ģeotekstila ieklāšana.

Zvirgzdenes pagasta Banoņejas ciemā, kas atrodas Lielā Ludzas ezera krastā, ir liela rosība. Tur atsākušies ceļa pārbūves darbi.

Laikapstākļi ir labvēlīgi, lietus un sniega ūdeņi netraucē, tāpēc tehnoloģiskais pārtraukums ir beidzies, varam strādāt. Patlaban notiek ceļa pamatnes sagatavošana un ģeotekstila ieklāšana. Būvdarbus veiksim pa posmiem, iedzīvotājiem ir un arī būs nodrošināta iespēja piebraukt pie saviem mājokļiem,” pastāsta būvdarbu vadītājs Sandis Jankovs.

Banoņejas ceļš ir ģeogrāfisks Ludzas Odu ielas turpinājums.

Banoņejas ceļš ir 320 metri garš, tas sākas uzreiz aiz Ludzas pilsētas robežas un ir ģeogrāfisks Odu ielas turpinājums.

Šeit darbojas divi uzņēmumi – SIA “Ludzas mežrūpniecības saimniecība” un zemnieku saimniecība “Krekeri”.

Zemnieku saimniecība “Krekeri”

Lai nodrošinātu uzņēmumiem iespēju attīstīties un efektīvi darboties, šeit 2019. gada rudenī jau tika ierīkots ūdensvads un kanalizācija, šogad grants seguma vietā tiks ieklāts asfaltbetons. Būvdarbus veic SIA „Rubate”, būvuzraudzību nodrošina SIA „Semita”, autoruzraudzību – SIA „K-RDB”. Plānots, ka darbi tiks paveikti līdz šā gada septembrim.

Būvdarbus veic SIA „Rubate”

Banoņejas ceļa pārbūve tiek veikta projektā “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados”, kura vadošais partneris ir Ludzas novada pašvaldība. Par ūdensvada un kanalizācijas ierīkošanas darbiem atbildību uzņēmās projekta vadošais partneris, jaunizbūvētos tīklus apsaimniekos SIA “Ludzas apsaimniekotājs”. Ciblas novada pašvaldības budžeta daļa projektā ir 147 020,04 EUR, no tiem Eiropas Reģionālas attīstības fonda ieguldījums ir 124 967,03 EUR un valsts budžeta dotācija sastāda 6 615,90 EUR. Pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 15 437,11 EUR.

___

Projekts “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” (Nr. 5.6.2.0/16/I/006) tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. Kopējie projekta attiecināmie izdevumi sastāda 3 204 648,95 EUR, tostarp ERAF ieguldījums – 2 615 981,60 EUR, valsts budžeta dotācija – 128 013,70 EUR. Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām.

Svetlana Rimša,

Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu