Klajā nāk kārtējās „Ciblas Novada Ziņas”

12. martā klajā nācis 2020. gadā kārtējais Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums „Ciblas Novada Ziņas”. Tajā publicēta šāda informācija:

* Informējam par aktuālākajiem 27. februāra Ciblas novada pašvaldības domes sēdē skatītajiem jautājumiem.

* Pilnā sparā rit Banoņejas ceļa pārbūve Zvirgzdenes pagastā. Šī pārbūve ir svarīga diviem uzņēmumiem.

* Informācija lauksaimniekiem par traktortehnikas valsts tehniskajām apskatēm pagastos.

* Publicēti grozījumi Saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Ciblas novadā.

* Ciblas vidusskolas audzēkņi radoši izpaužas valodas un literatūras jomā.

* Informācija no bibliotēkām: Meteņdiena Felicianovas bibliotēkā un Bērnu žūrijas pasākums Ciblas bibliotēkā;

* Par savu sirdslietu – adīšanu, tamborēšanu un citiem rokdarbiem – stāsta Ināra Evertovska.

 Sagatavojusi Ērika Bondarenko,

Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu