Satiksmes ierobežojumi uz Ciblas novada autoceļiem

Turpinoties ziemai neraksturīgiem laika apstākļiem, ir pieaudzis to grants autoceļu posmu skaits, kuros ir iestājies šķīdonis.

Pamatojoties uz 2016. gada 19. janvāra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”, ņemot  vērā esošos laikapstākļus, kā arī, lai novērstu autoceļu bojājumus uz Ciblas novada pašvaldības autoceļiem, no 2020. gada 18. februāra tiks ieviesti smagsvara autotransporta satiksmes ierobežojumi, uzstādot masas ierobežojuma (5 t un 7 t) ceļazīmes.

Blontu pagastā Vonogi – Čodorāni; Degļeva – Kreici; Dubrovka – Perevozki; Blontu ceļš; Blontu iela Blontu ciemā; Jakuči – Tropci; Mediševa – Pupki.
Ciblas pagastā Zeltiņi – Kondrati; Bērzu iela Ciblas ciemā; Kondrati – Voloji – Ozupiene; Mjaiši – Vacumnieki – Greči; Greči – Barisi – Skriņi;  
Līdumnieku pagastā Lineja – Klešniki – Vjarumi – Dubrovka; Kušneri – Krivanda; Lineja – Spirki; Īsie Kušneri – Dolgošeji
Pušmucovas pagastā Pušmucova – Zujeva; Pušmucova – Vornaiši – Šmati
Zvirgzdenes pagastā Lauči – Vasarāni – Lielie Lītaunieki; Zvirgzdene – Rudzīši – Baranovka; Franapole – Ražanova; Lauči – Biņeva; Dunakļi – Utičova; Kļovi – Zitišķi – Kitkova; Kušņerova – Mjakinki – Veserova; Teiruma Kocki – Kaļvi – Virpi

 Autotransporta satiksmes ierobežojumi tiks ieviesti uz nenoteiktu laiku (jāvadās pēc gaisa temperatūras un reālā ceļa stāvokļa), atcelti pēc katra konkrētā ceļa faktiskā stāvokļa un iespējamo bojājumu izvērtēšanas. 

Atgādinām, ka saskaņā ar likumdošanu:

– pa visiem autoceļiem bez ierobežojuma atļauts pārvietoties operatīvajiem transportlīdzekļiem;

– nekādas speciālās atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā pa ceļiem, kur noteikti ierobežojumi, netiek izsniegtas (izņemot svaigpiena pārvadājumiem).

Satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolēs Ciblas novada atbildīgās amatpersonas sadarbībā ar Valsts policiju. Sīkāka informācija par satiksmes ierobežojumiem pieejama pa tālr. 65700844 vai mob.29492760.

Ceļu saraksts var tikt precizēts.

Ciblas novada pašvaldības autoceļu un ielu noteiktās uzturēšanas klases skatīt sadaļā Ciblas novads – Pašvaldības autoceļi.

Uz augšu