Pašvaldības iestāžu APMEKLĒTĀJU IEVĒRĪBAI

Ciblas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus (īpaši tos, kas atgriezušies no ārzemju braucieniem vai bijuši kontaktā ar atbraukušajiem no COVID-19 skartajām valstīm) bez īpašas vajadzības neapmeklēt pašvaldības iestādes klātienē.

Plašāk par Covid-19 infekcijas izplatīšanās novēršanas pasākumiem Ciblas novadā lasiet pašvaldības mājas lapā: www.ciblasnovads.lv

Pašvaldības administratīvā centra apmeklētājiem ievērot valstī noteiktos ierobežojumus un rekomendācijas saistībā ar “COVID-19” izplatības ierobežošanu, būt atbildīgiem pret sevi un citiem.
Dokumentus aicinām iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu:  ciblasnovads@ciblasnovads.lv vai pa pastu: „Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706, vai atstājot tos speciāli dokumentiem paredzētā kastē pie Ciblas novada pašvaldības domes ēkas.

Uz augšu