PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS CENU IZPĒTI.

Ciblas novada pašvaldība veic tirgus cenu izpēti Nr. CNP–2020/ELFLA-03 „Autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Ciblas novada pašvaldības autoceļa Z-6 Franapole–Ražanova 1.kārtas pārbūvei”.

Piedāvājums iesniedzams līdz 2020.gada 30.martam, plkst. 12:00. Kontaktpersona: Attīstības nodaļas vadītāja Svetlana Rimša, t. 65700844, svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv Ar tirgus izpētes Nr. CNP–2020/ELFLA-03 noteikumiem var iepazīties ŠEIT.

Uz augšu