Ciblas novada pašvaldībā līdz 16.11.2020. pārcelts NĪN apmaksas termiņš

2020. gada 19. martā Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu, kurā iekļauts, ka krīzes skarto nozaru nodokļu maksātājam ir tiesības pieteikties nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam, kā arī lūgt piešķirt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu tiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš ir pagarināts saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. pantu, ja termiņa kavējums radies Covid-19 rezultātā.

Pašvaldībām 2020. gadā ir dotas tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.

Ciblas novada pašvaldības domes sēdē tika nolemts noteikt Ciblas novada pašvaldībā NĪN samaksas termiņu – 16.11.2020.

Nokavētajam NĪN maksājumam, kura samaksai ir piešķirts nodokļu samaksas termiņa pagarinājums, netiek aprēķināta nokavējuma nauda, kas noteikta likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajā daļā.

NĪN var maksāt arī agrāk, neatliekot uz pēdējo termiņu, pēc kura tiks rēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas. Bet ja personai ir radušās finansiālas grūtības, NĪN maksāšanu Ciblas novada pašvaldībā var atlikt līdz 16.11.2020.

Iepriekš noteiktie NĪN maksāšanas termiņi 2020. gadā bija: 31. marts, 15. maijs, 17. augusts un 16. novembris.

Latvijā Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu veic uzņēmums SIA ZZ dats. Uzņēmums vēstulē pašvaldībai apliecina, ka saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju pašvaldībām ir tiesības pārcelt NĪN apmaksas termiņu.

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Sagatavojusi Ērika Bondarenko,

Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu