Saņem pakalpojumus attālināti un droši – ar eParakstu!

Šajā sociālās distancēšanās laikā Ciblas novada pašvaldība atgādina iedzīvotājiem par iespējām veikt darījumus attālināti!

Kas ir eParaksts?

eParaksts ir tavs pašrocīgs paraksts elektroniskiem dokumentiem, kā arī rīks, kas ļauj tev apliecināt savu e-identitāti digitālajā vidē. Ar eParakstu parakstītam dokumentiem ir tāds pats juridisks spēks kā ar roku parakstītam papīra formāta dokumentam, savukārt e-Identitātes apliecināšana ar eParaksts mobile vai eID karti ir pielīdzināma personas identitātes pārbaudei klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Kur var izmantot eParakstu?

Ar eParakstu iespējams parakstīt iesniegumus, līgumus, vienošanās, rēķinus un citus dokumentus, ko līdz šim parakstījāt papīra formāta.

Tāpat ar eParakstu iespējams  attālināti saņemt visus Latvijas Zvērinātu notāru sniegtos pakalpojumus, kā arī veikt ar uzņēmējdarbības organizēšanu saistītas darbības LR Uzņēmumu reģistrā.

Iespēja apliecināt e-Identitāti ar eParaksta rīkiem integrēta virknē  komersantu portālu, kā arī pieejama vairāk nekā 40 valsts portālos, kur integrēts valsts vienotais identitātes apliecināšanas modulis “Latvija.lv” ar tajā esošajām eParaksta e-Identitātes apliecināšanas iespējām.

e-Identitātes apliecināšanas iespēja integrēta portālos Latvija.lv un VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā,  Latvijas Bankas kredītu reģistrā , portālā www.ePakalpojumi.lv un www.rekini.lv, apdrošināšanas kompāniju www.balta.lvwww.bta.lvwww.seesam.lv un www.ergo.lv klientu apkalpošanas portālos, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju portālos  www.gaso.lvwww.elektrum.lv, AS “Sadales tīkls” portālā, trīs AS “Latvijas Gāze” interneta vietnēs – un https://e-pakalpojumi.dabasgaze.lv/ un https://ligumi.lg.lv, SIA “Latvijas Mobilais telefons” klientu portālā , “Autortiesību un komunicēšanas konsultācijas aģentūra / Latvijas autoru apvienība” interneta vietnē , www.lursoft.lv, portālos www.Manabalss.lv un https://parvaipret.lv/, “Pirmais slēgtais pensiju fonds” un “Creditreform” klientu portālos, kā arī namu apsaimniekotāju Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldes portālā ,  “Ogres namsaimnieks” portālā, AS “Lāču nami” un “Ordo Property” e-pakalpojumu vietnēs, www.Dalder.lv , kā arī citviet.

Plašāka informācija – https://www.eparaksts.lv

Uz augšu