Kā saņemt informāciju un palīdzību no VBTAI Konsultatīvās nodaļas?

Lai reaģētu uz radušos situāciju Covid 19 krīzes apstākļos, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Konsultatīvā nodaļa ir izveidojusi jaunu informāciju par palīdzības un atbalsta saņemšanas iespējām vecākiem un bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēm.

Turpmāk Konsultatīvās nodaļas vadība, saņemot pirmo informāciju par radušos problēmsituāciju, atbilstoši problēmas aktualitātei novirzīs vecākus vai bērna likumiskos pārstāvjus pie kāda no nodaļas speciālistiem, kas izvērtēs konkrēto situāciju un sniegs nepieciešamās rekomendācijas tās tālākai risināšanai.

Vecākiem

Ja tavs bērns mācās attālināti un ģimenē pieaug apjukums, bailes, trauksme vai dusmas, atceries – tu neesi viens!
Konsultatīvās nodaļas speciālistu komanda var tev palīdzēt.
Lai saņemtu attālinātu atbalstu, darba dienās no 9.00 līdz 15.00 zvani Konsultatīvās nodaļas vadītājai Ingai Gulbei, mob. 26808563 vai sūti ziņu  inga.gulbe@bti.gov.lv 

Bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēm

Ja bērni mācās attālināti un iestādē pieaug apjukums, bailes, trauksme vai dusmas, atcerieties – jūs neesat vieni!
Konsultatīvās nodaļas speciālistu komanda var jums palīdzēt.
Lai saņemtu attālinātu atbalstu, darba dienās no 9.00 līdz 15.00 zvaniet Konsultatīvās nodaļas vadītājai Ingai Gulbei, mob. 26808563 vai sūtiet ziņu  inga.gulbe@bti.gov.lv 

Uz augšu