Biznesa ideju konkurss ir klāt!

No 2020. gada 6. aprīļa līdz 8. maijam var iesniegt pieteikumus Ciblas novada jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursā. Tā ir lieliska iespēja īstenot savu ieceri uzņēmējdarbības jomā. Aicinām pastrādāt, nopelnīt, ar jau-nu produktu vai pakalpojumu darīt bagātāku saimniecisko vidi Ciblas novadā!

Konkursa īstenošanai 2020. gadā tiek piešķirts līdz 3 000 EUR liels finansējums no Ciblas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Biznesa idejas īstenošanas termiņš – līdz 2020. gada 27. novembrim.

Uz Pašvaldības atbalstu var pretendēt fiziskas un juridiskas personas, kas gatavas uzsākt komercdarbību/saimniecisko darbību vai pilnveidot uzņēmējdarbību Ciblas novada administratīvajā teritorijā. Prasības fiziskai personai: ne jaunāka par 18 gadiem un deklarēta Ciblas novadā ne mazāk kā 12 mēneši. Prasības juridiskai personai: atbilstība Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo komersantu statusam.

Viens konkursa dalībnieks drīkst iesniegt vienu biznesa idejas pieteikumu, kurai maksimāli pieļaujamais pašvaldības atbalsta apmērs – līdz 1500 EUR.

Konkursa pieteikumu nevar iesniegt personas, kam ir problēmas ar maksātnespēju, likvidāciju, parādiem, kā arī personas, kas iepriekšējo 3 gadu laikā ir saņēmušas Ciblas novada pašvaldības atbalstu „Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa” ietvaros.

Ierobežojums ir, ja plānots atbalstu izmantot atsevišķās nozarēs un darbībās, kas minētas konkursa nolikumā.

Lai pieteiktos biznesa ideju konkursam, pretendentam jāaizpilda projekta pieteikuma veidlapa un jāiesniedz tā Ciblas novada pašvaldībā, kā arī elektroniski jāaizpilda de minimis atbalsta uzskaites veidlapa.

Plašāka informācija par nosacījumiem – nolikumā.

Konkursa nolikumu, projekta pieteikuma veidlapu un informāciju par konkursa norisi var saņemt Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļā vai lejuplādēt Pašvaldības interneta vietnē www.ciblasnovads.lv.

Aicinām uzdrošināties savu ideju īstenot dzīvē!

Arī 1500 eiro var noderēt neliela biznesa attīstīšanai Ciblas novadā!

Ilustratīvs attēls no https://orangemagazine.ph

Uz augšu