Pārtikas pakas – skolēniem no sociāli mazaizsargātām un daudzbērnu ģimenēm

Š.g. 6. aprīlī notika Cibla novada pašvaldības domes ārkārtas sēde. Tajā tika skatīti trīs jautājumi: par atbalstu skolēniem pārtikas iegādē un par divu projektu īstenošanu.

Deputāti nolēma, ka jānodrošina atbalsts pārtikas iegādē skolēniem no sociāli mazaizsargātām un daudzbērnu ģimenēm laikā, kad Latvijas valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija un tāpēc skolās mācību process organizēts attālināti.

Lai nodrošinātu atbalstu Ciblas novada trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm, pašvaldības Sociālais dienests no š.g. 1. aprīļa līdz 31. maijam nodrošinās pārtikas pakas 30 eiro vērtībā reizi mēnesī katram skolēnam, kurš ārkārtas situācijas dēļ neapmeklē vispārizglītojošās skolas.

Ciblas novada pašvaldība pārtikas paku nodrošināšanai izvēlēsies piegādātājus, kas spēj piedāvāt daudzveidīgu produkciju atbilstoši skolu sagatavotajam pārtikas preču sortimentam 30 eiro apmērā.

Izglītības iestādes sadarbībā ar Sociālo dienestu informēs ģimenes par atbalsta saņemšanas kārtību un citu informāciju caur e-klases sistēmu, ievietojot informāciju masu saziņas līdzekļos, kā arī izsūtot paziņojumus vai telefoniski informējot.

Informāciju par minētā atbalsta saņemšanu var iegūt arī telefoniski (t. 65700870) vai personīgi no Sociālā dienesta darbiniekiem pagastos.

Uz augšu