Skolēni iepazīstināti ar karjeras iespējām viesnīcā

Arī šogad novada skolās tiek organizēts projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Š. g. 6. martā Pušmucovas pamatskolas 5. – 8. klašu skolēni devās uz viesnīcu „Ludza”, kur karjeras konsultante pedagoģe Elvīra Rimicāne bija noorganizējusi Karjeras attīstības atbalsta pasākumu „Profesijas viesnīcā – 2”.

Mērķis bija rosināt skolēnu interesi par profesijām viesnīcā, lai izzinātu darbības jomas un darba iespējas nākotnē.

Skolēnus sagaidīja viesnīcas administratore Inga Bokiša. Viņa vispirms pastāstīja par administratora pienākumiem viesnīcā, par izglītības un karjeras iespējām viesmīlības jomā, par viesnīcas „Ludza” darbu, iepazīstināja ar vietu rezervēšanas iespējām. Skolēni uzdeva dažādus jautājumus un iejutās viesnīcas apmeklētāju un administratora lomās.

Inga Bokiša iepazīstināja skolēnus ar viesnīcas telpu izvietojumu, pastāstīja par telpu apkopējas, pavāra, bārmeņa darbu. Ēdnīcas noliktavā skolēni varēja izvēlēties sulas, bet virtuvē īpaši šim pasākumam bija izceptas bulciņas. Skolēni paši servēja galdu, iejūtoties bārmeņa un viesmīļa lomā. Tika pārrunāti arī jautājumi par ētisko normu ievērošanu saskarsmē ar klientu. Inga aicināja jauniešus, kas jau sasnieguši 15 gadu vecumu, vasaras brīvlaikā mēģināt strādāt šajā viesnīcā vai kādā citā viesnīcā, kafejnīcā u.tml., jo tad varēs labāk saprast savu aicinājumu.

Nākamo Karjeras attīstības atbalsta pasākumu ”Profesija – maiznieks” bija plānots īstenot 25. martā Malnavas pagasta „Dzīlēs”.

Teksts un foto: Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu