Klajā nāk kārtējās „Ciblas Novada Ziņas”

8. aprīlī klajā nācis 2020. gadā kārtējais Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums „Ciblas Novada Ziņas”. Tajā publicēta šāda informācija:

* Ciblas novada pašvaldības apsveikums Lieldienās.

* Aizpūres, Eversmuižas un Pušmucovas katoļu draudzes prāvesta Antona Justa uzruna.

* Informācija par pašvaldības domes pieņemtajiem lēmumiem Covid 19 krīzes periodā.

* Informācija lauksaimniekiem par pašvaldības speciālistu konsultācijām Blontos un Ciblā, sastādot pieteikumus Vienotajam platību maksājumam.

* Pašvaldība aicina iesaistīties Biznesa ideju konkursā.

* Publicēti Ciblas vidusskolas literārā pulciņa dalībnieku radošie darbi.

* Dzimtsarakstu nodaļas informācija par 2020. gada pirmajā ceturksnī Ciblas novadā dzimušajiem un mirušajiem iedzīvotājiem.

* Latvijas Pasta aktualitātēs, ko svarīgi zināt.

Drukātā formātā izdevums „Ciblas Novada Ziņas” pieejams administratīvajā ēkā Blontos un pagastu pārvaldēs.

Sagatavojusi Ērika Bondarenko,

Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu