Ap Franapoles kapsētu tiks uzstādīts jauns žogs

Ciblas novada pašvaldība 2020. gadā plāno uzstādīt jaunu žogu ap Franapoles kapsētu.

Lai ieplānotie darbi noritētu veiksmīgi, nepieciešams nozāģēt vecos kokus pa perimetru un, iespēju robežās, kapsētas teritorijā. Reizē ar žoga maiņu tiks novāktas atkritumu kaudzes aiz žoga un sakārtota ūdens ņemšanas vieta.

Lūdzam Franapoles kapsētā apbedīto piederīgos līdz š.g. 20. aprīlim izteikt savu viedokli par plānoto pasākumu, sazinoties pa e-pastu: ciblasnovads@ciblasnovads.lv vai tālruni 29711939.

Uz augšu