Ārkārtas situācija pagarināta līdz 12. maijam

Visā valsts teritorijā ārkārtas stāvoklis izsludināts līdz 2020. gada 12. maijam ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību. Arī Ciblas novada pašvaldībā ar izpilddirektores Ināras Sprudzānes rīkojumu nr. 14, kas izdots 14.04.2020., ārkārtas situācijas termiņš pagarināts līdz 12.05.2020. (tādējādi pagarinot Ciblas novada pašvaldības 16.03.2020. rīkojuma nr. 13 „Par papildu nosacījumiem darba organizācijai un darbinieku veselības aizsardzības pasākumiem” darbības laiku).

Ciblas novada pašvaldība no 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 12. maijam:

Pārtrauc mācību procesa norisi klātienē izglītības iestādēs, nodrošinot mācības attālināti (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes, kuras atļauts apmeklēt tikai tiem vecākiem un viņu bērniem, kuri var apliecināt, ka nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis un nav bijuši kontaktā ar vīrusa nēsātāju);

Slēdz pašvaldības iestādes apmeklētājiem (izņemot pašvaldības administrāciju un pagastu pārvaldes);

Atceļ visus pašvaldības rīkotos kultūras, sporta un citus publiskus pasākumus;

Pārtrauc visas interešu izglītības un amatiermākslas norises – treniņus, sacensības, nodarbības, mēģinājumus.

Ciblas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus (īpaši tos, kas atgriezušies no ārzemju braucieniem vai bijuši kontaktā ar atbraukušajiem no COVID-19 skartajām valstīm) bez īpašas vajadzības neapmeklēt pašvaldības iestādes klātienē.

Dokumentus aicinām iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu:  ciblasnovads@ciblasnovads.lv vai pa pastu: „Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706, vai atstājot tos speciāli dokumentiem paredzētā kastē pie Ciblas novada pašvaldības domes ēkas.

Pašvaldības administratīvā centra apmeklētājiem ievērot valstī noteiktos ierobežojumus un rekomendācijas saistībā ar “COVID-19” izplatības ierobežošanu, būt atbildīgiem pret sevi un citiem.

Aktuālā informācija par Covid-19 izplatību Latvijā – http://www.covid19.gov.lv

MK Rīkojums „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

Uz augšu