Pakāpeniski tiek atcelti satiksmes ierobežojumi

No 2020. gada 14. aprīļa pakāpeniski, izvērtējot grants ceļu stāvokli, tiks atcelti smagsvara autotransporta satiksmes ierobežojumi uz Ciblas novada pašvaldības autoceļiem. To nosaka pašvaldības izpilddirektores I. Sprudzānes rīkojums, kas izdots 14.04.2020.

Ar šo rīkojumu pašvaldības atbildīgajai amatpersonai Ilgai Gradei sadarbībā ar pagastu pārvalžu vadītājiem uzdots kontroles satiksmes ierobežojumu atcelšanu.

Sīkāka informācija par ierobežojumiem pieejama pa tālruni 29492760.

Uz augšu