Ciblas novada bibliotēkās – bezkontaktu grāmatu izsniegšana

COVID 19 krīzes laikā Ciblas novada bibliotēkas turpina veikt attālinātos pakalpojumus – bezkontaktu grāmatu izsniegšanu.

Lasītāju apkalpošana notiek pēc iepriekšējās sazināšanās, vienojoties par grāmatu saņemšanas laiku. Telefoniski varat pieprasīt vēlamās grāmatas, kuras bibliotekāre pati atlasīs un sagatavos tās izsniegšanai.

Bibliotēkas durvis ir slēgtas, tāpēc par ierašanos jāpaziņo iepriekš piezvanot.

Tālruņu kontakti iepriekšējai saziņai:

Blontu bibliotēka, Inta Vonoga: 28786334

Ciblas bibliotēka, Rita Trukšāne: 26256516

Felicianovas bibliotēka, Lilita Šendo: 26305593

Līdumnieku bibliotēka, Santa Litinska: 28303472

Pušmucovas bibliotēka, Ilga Bazileviča: 29390771

Zvirgzdenes pagasta bibliotēka, Jolanta Prīdāne: 26132372

Reģistrētie bibliotēkas lasītāji var izmantot iespēju reģistrēties elektronisko grāmatu lasīšanai e-GRĀMATU b-kā!

Fotogrāfijā – Ciblas bibliotēkas lasītājiem sagatavotās grāmatas 22.04.2020.

Informē Rita Trukšāne

Uz augšu