Pašvaldības iestāžu darbs COVID 19 krīzes periodā

Līdz 12. maijam Latvijā pagarināts termiņš ārkārtas situācijai, lai ierobežotu koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatību.

Arī Ciblas novadā joprojām ir izmaiņas visu pašvaldības iestāžu darbā.

Atcelti visi pašvaldības rīkotie publiskie pasākumi, pašdarbības kolektīvu mēģinājumi, sporta nodarbības un citas norises. Joprojām apmeklētājiem ir slēgtas visas pašvaldības iestādes, izņemot pašvaldības administrāciju Blontos un pagastu pārvaldes. Darbojas sociālais dienests, bāriņtiesa un feldšerpunkti, kā arī komunālais dienests.

Izglītības iestādēs – attālināts mācību process

Katrā pirmsskolas izglītības iestādē (Blontos un Ciblā) darbojas dežūrgrupa. Daļa audzinātāju un viņu palīgu ir devušies atvaļinājumā. Cerot uz ārkārtas stāvokļa atcelšanu, tiek plānots, ka dārziņi strādās visu vasaru. Tiek veikti remonti, kas nebūtu iespējams, ja iestādes strādātu uz pilnu slodzi.

Skolās, kā zināms, mācību process organizēts attālināti. Audzēkņi skolas neapmeklē, mācās attālināti, izmantojot elektronisko vidi. Pedagogi var izvēlēties – strādāt skolas telpās vai attālināti, skolā lielākā daļa iegriežas pēc kādiem mācību materiāliem. Šādos apstākļos ir noteikti konkrēti darba pienākumi tehniskajam personālam: tāpat kā līdz šim ir telpu uzkopšana (pēc nepieciešamības), puķu laistīšana, bet arī skolas un Ciblā – arī internāta apkārtnes kopšana, puķu dobju sakārtošana.

Visās izglītības iestādēs notiek dažādi nelieli, pārsvarā – kosmētiskie, remonti.

Komunālajam dienestam darba netrūkst

Komunālais dienests strādā ikdienas ritmā, ievērojot krīzes laika ierobežojumus.

Ir ikdienas santehniskie izsaukumi – kādam aizsērējusi kanalizācija, kādam jānomaina ūdens krāns u.tml., kā arī plānotie remonti. Starp ikdienas darbiem – arī automašīnu un traktoru sagatavošana kārtējām Tehniskajām apskatēm. Šomēnes, tiklīdz bija atvests materiāls bedrīšu lāpīšanai, Komunālā dienesta vīri uzsāka pašvaldības grants ceļu remontu.

Ciblas pagasta pārvaldes vadītājs Miervaldis Trukšāns informē, ka 17. aprīlī bija arī neparedzēti darbi – bija jānovāc spēcīgā vēja gāztie koki Ciblā un Ozupines apkaimē (te bija steidzami jāatbrīvo ceļš).

Zvirgzdenes pagasta Ezersalā šopavasar veikts kādas daudzdzīvokļu mājas remonts. Nomainītas notekcaurules, saremontēta siena, veikts viena dzīvokļa pamatīgāks kosmētiskais remonts, tajā skaitā nomainīta grīda.

Algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītie bezdarbnieki piedalās teritorijas uzkopšanā – piemēram, Ciblas pagastā sakārtota Plena muižas teritorija Felicianovā. Tāpat tiek gatavo kurināšanai nākamajā sezonā malku – no meža atvestie koki jāgriež, jāskalda, jāsakrauj. Vidusskolai malka jau pilnībā sagatavota.

Šos darbus iespējams organizēt tādejādi, ka cilvēki strādājot var ievērot drošo 2 metru distanci.

Savukārt Zvirgzdenes pagastā algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītie bezdarbnieki pabeiguši Meža kapu žoga un jaunu kapsētas vārtu uzstādīšanu. Nedaudz kavējās darbi Seļekovas kapsētā, kur tiks uzstādīts jauns žogs, jo vēl bija jāsagaida firma, kas izzāģēs vecos kokus. Šo kapu teritorija tika paplašināta. Pašvaldība atpirka zemi tās tuvumā, ierīkoja automašīnu stāvvietu, tiek uzstādīts arī jauns žogs. Starp citu, pašvaldība uzmanību Seļekovas kapsētas paplašināšanai un stāvvietas izbūvei pievērsa pēc kādas tikšanās ar iedzīvotājiem Blontos. Mazās Mediševas iedzīvotājs A. Lubāns vērsa uzmanību, ka bēriniekiem mašīnas jāatstāj uz autoceļa, pa kuru ir diezgan intensīva kustība, un tas nav droši.

Uz ceļiem – ikdienas darbi

Pavasarī pašvaldības autoceļi ir apsekoti, lai iespējami operatīvi novērstu atklātos bojājumus. Pašlaik uz ceļiem ir tiek veikti ikdienas uzturēšanas darbi: greiderēšana, bedrīšu labošana, nodalījuma joslas sakopšana (krūmu un koku noņemšana autoceļu nogāzēs un grāvjos). Līgums par pašvaldības grants autoceļu greiderēšanu noslēgts ar Pēteri Bērziņu, komersantu no Salnavas pagasta.
Divi Zvirgzdenes pagasta ceļi: Lauči – Vasarāni – Lītaunieki un Kušnerova – Mjakinki – Veserova (kopējais garums 12,8 km) šopavasar atbrīvoti ceļa nodalījuma joslā augošajiem kokiem un krūmiem. Šis apaugums ietekmēja ceļu kvalitāti, lēni žuva ceļa virsma, krājās lapas un zari.
Pašlaik noslēdzies konkurss un iepērkam ceļu remontam nepieciešamo materiālu.  Ziemas periodā ietaupītos līdzekļus izmantosim ceļu uzturēšanai un remontam vasaras sezonā.
Feldšeres nodrošina pacientu aprūpi

Ciblas novada Feldšeru un vecmāšu punkti (FVP) darbojas. Pacienti tiek apkalpoti tikai pēc iepriekšēja pieraksta, izvērtējot ambulances apmeklējuma nepieciešamību. Pacientam iepriekš jāsazinās ar mediķi telefoniski.

Hronisku slimību gadījumā pacientu aprūpe tiek nodrošināta attālināti. Konsultācijas un recepšu medikamentu pagarināšana tiek veiktas pēc iespējas telefoniski.

Šajā ārkārtas situācijas periodā feldšeres biežāk dodas mājas vizītēs.

Kontakti:

Alla Stabrovska – Blontu FVP un Lucmuižas FVP – 65700843 un 28642827.

Zoja Policāne – Ciblas FVP un Līdumnieki – 65729013 un 26121854.

Tatjana Skrule – Pušmucovas FVP – 65729125 un 26474664.

Kultūras iestādēs – atvaļinājumi

Pašlaik Ciblas novada pašvaldības kultūras iestāžu vadītāji un pašdarbības kolektīvu vadītāji devušies kārtējos atvaļinājumos. Cerams, jau vasarā būs vismaz daļēji atcelti ierobežojumi, kas noteikti Covid19 krīzes laikā, tad varēsim priecāties svētku sarīkojumos. Scenāriji tiem jau tagad raisās domās. Piemēram, 18. jūlijā plānots rīkot Ciblas novada svētkus, uzaicināti arī viesmākslinieki. Jūnijā Zvirgzdenes pagasta estrādē jānotiek novada Bērnības svētkiem (cerams, tā arī būs!), mākslinieki sarunāti.

– Cerams, būsim tik stipri, ka valstī izdosies pārvarēt Covid-19 krīzi, tuvākajā laikā, – saka Valentīna Ruciņa, Zvirgzdenes pagasta pārvaldes un vietējo pašdarbības kolektīvu vadītāja. – Nezinām, kad varēsim atkal uzstāties, bet prātā jau izdomāti svētku scenāriji, folkloras kopas repertuārs, ko gatavot novembrī plānotajai skatei… Gaidām pirmo iespēju! Esam jau uzaicināti uz Mērdzeni Jēkaba dienā, kur jubileju grib svinēt vietējā folkloras kopa.

Diemžēl pēdējās prognozes attiecībā uz ierobežojumu termiņu tomēr ir ļoti piesardzīgas. Vasarā visā valstī daļa ierobežojumu varētu tikt atcelti, tomēr lielāki publiski pasākumi – koncerti, festivāli u.c. – šogad visdrīzāk nenotiks.

Tātad kultūras iestādes apmeklētājiem ir slēgtas. Tomēr tās tiek uzturētas kārtībā un remontētas. Piemēram, aprīlī tika nomainīta koka grīda Ciblas Tautas nama zālē.

Bēdīgākā ziņa kultūras jomā – uz nākamo gadu pārcelti Skolu jaunatnes dziesmu svētki. Tiem bija gatavojušies mūsu skolu audzēkņi: Pušmucovas pamatskolas deju kolektīvs „Māra”, Pušmucovas folkloras kopa “Olūteņi” un Ciblas vidusskolas folkloras kopa „Ilžeņa”.

Bibliotēkās – attālināts pakalpojums

Sākoties krīzei, pagastos tika slēgtas bibliotēkas. Daļa bibliotekāru devās atvaļinājumā, bet citi turpināja darbu. Visai drīz kļuva skaidrs, ka pastāvīgajiem lasītājiem ļoti pietrūkst bibliotēkas grāmatu krājumu. Tāpēc visās bibliotēkās tika uzsākta bezkontaktu grāmatu izsniegšana bibliotēkās.

Lasītāju apkalpošana notiek pēc iepriekšējās sazināšanās, vienojoties par grāmatu saņemšanas laiku. Telefoniski varat pieprasīt vēlamās grāmatas, kuras bibliotekāre pati atlasīs un sagatavos tās izsniegšanai. Bibliotēkas durvis ir slēgtas, tāpēc par ierašanos jāpaziņo iepriekš piezvanot.

Tālruņu kontakti iepriekšējai saziņai:

Blontu bibliotēka, Inta Vonoga: 28786334

Ciblas bibliotēka, Rita Trukšāne: 26256516

Felicianovas bibliotēka, Lilita Šendo: 26305593

Līdumnieku bibliotēka, Santa Litinska: 28303472

Pušmucovas bibliotēka, Ilga Bazileviča: 29390771

Zvirgzdenes pagasta bibliotēka, Jolanta Prīdāne: 26132372

Reģistrētie bibliotēkas lasītāji var izmantot iespēju reģistrēties elektronisko grāmatu lasīšanai e-GRĀMATU b-kā!

Dokumentus aicinām iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu:ciblasnovads@ciblasnovads.lv  vai pa pastu: „Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706, vai atstājot tos speciāli dokumentiem paredzētā kastē pašvaldības domes ēkā Blontos.

Uz augšu