Gar robežu – lidojumiem ierobežota zona

Bezpilota lidaparātu jeb dronu lietotāju skaits strauji pieaug. Par to liecina Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk – CAA) publiski sniegtā informācija. Droni arvien biežāk tiek izmantoti ne tikai privāti, izklaides nolūkos, bet arī valsts iestāžu, uzņēmēju, zemnieku saimniecību un citu organizāciju uzdevumu realizēšanai. Neuzmanīga un nesankcionēta dronu izmantošana var palielināt risku un apdraudējumu cilvēka dzīvībai, veselībai, privātumam, mantai, lidojumu drošumam un drošībai, kā arī valsts nozīmes infrastruktūras objektiem.

Valsts robežsardzes Ludzas pārvalde informē sabiedrību, ka pastāv īpaša kārtība dronu izmantošanai valsts robežas un Valsts robežsardzes objektu tuvumā.

Visā valstī kārtību, kādā pilotējami droni, nosaka Ministru kabineta noteikumi 13.08.2019. g. Nr. 368 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi”. Šo MK noteikumu 33. punktā ierakstīt aizliegums īstenot bezpilota gaisa kuģa lidojumu tuvāk par 50 m horizontālajā plaknē no infrastruktūras objektiem, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības un drošības, valsts robežas drošības un civilās aizsardzības nodrošināšanu (izņēmums – ja lidojums saskaņots ar attiecīgā objekta īpašnieku, valdītāju vai lietotāju). MK noteikumu 6. punkts nosaka, ka paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģa lidojumu Latvijas Republikas gaisa telpā ir atļauts veikt, ja ir saņemta CAA atļauja.

Saskaņā ar CAA administratīvo aktu – gar LR valsts robežu ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku ir izveidota lidojumiem aizliegtā zona (2 – 7 km platumā un 2000 pēdu augstumā) – EVR17. Bez tam ir izveidota atsevišķa gaisa satiksmes zona ap Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes tehniskās bāzes izvietojumu – ATZ zona. To gaisa telpas struktūras elementi tiek izmantoti tikai Valsts robežsardzes gaisa kuģu un bezpilota lidaparātu lidojumiem, savukārt citiem gaisa kuģiem vai bezpilota lidaparātiem ielidošana tajos tiek atļauta tikai pēc saskaņošanas ar Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldi.

VRS Ludzas pārvalde vērš uzmanību uz to, ka Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novads atrodas noteikto lidojumu ierobežojumu teritorijā.

Gaisa telpas lietotājiem paredzētā aeronavigācijas informācija, tai skaitā šo MK Noteikumu 33. punktā minēto objektu atrašanās vietas un noteiktie lidojuma ierobežojumi, ir pieejama valsts akciju sabiedrības “Latvijas            gaisa satiksme” tīmekļvietnē (https://www.airspace.lv/drones)

Informāciju publicēšanai sagatavojusi Ērika Bondarenko,

Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu