Par pašvaldības iestāžu darbu no 12. maija

Līdz 9. jūnijam visā valstī pagarināta ārkārtas situācija, lai ierobežotu koronavīrusu izraisītās slimības „Covid-19” izplatību. Līdz šim datumam Ciblas novada pašvaldības iestādēs pakalpojumi tiks sniegti iespējami attālināti. Tomēr jau no 12. maija pirmsskolas izglītības iestādēm (PII) atļauts klātienē īstenot 5 un 6 gadus vecu bērnu sagatavošanu izglītības ieguvei skolā. PII jānodrošina mācības attālināti, ja bērns neapmeklē „dārziņu”. Šajās iestādēs ir nodrošināta dežūrgupu darbība, lai nepieciešamības gadījumā bērnu vecākiem un citiem likumiskajiem pārstāvjiem būtu nodrošināta pirmsskolas pakalpojumu sniegšana.

No 12. maija ir atļauts organizēt sporta nodarbības Ciblas novada sporta kompleksā un sporta laukumos, ievērojot valdības noteiktos ierobežojumu (07.05.2020. MK rīkojums nr. 103).

Ciblas novada bibliotēkās līdz š.g. 9. jūnijam pakalpojumi tiek nodrošināti iespējami attālināti, tomēr neatliekamas nepieciešamības gadījumā grāmatu apmaiņa iespējama pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Šie pasākumi noteikti ar Ciblas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja J. Dombrovska rīkojumu nr. 18, kas izdots 11.05.2020.

Uz augšu