Klajā nācis informatīvā izdevuma “Ciblas Novada Ziņas” kārtējais numurs

Ciblas novada pašvaldība laidusi klajā kārtējo informatīvo izdevumu „Ciblas Novada Ziņas”. Tajā publicētas daudzveidīga informācija:

* Nolemts Pušmucovas pamatskolu saglabāt pašreizējā statusā – kā patstāvīgu vispārējās izglītības iestādi.

* Ar Eiropas Savienība fondu atbalstu tiek pārbūvēti ceļi: uzklāts asfalts uz Banoņejas ceļa un tiks uzsākta ceļa Franapole – Ražanova pārbūve.

* Domes sēdē 30. aprīlī skatīti 13 jautājumi, t.sk.:

Par grozījumiem pašvaldības budžetā;

Par Kurjanovas ezera zivju krājumu papildināšanu;

Par finansiālu atbalstu Eversmuižas draudzes baznīcas remontam u.c..

* Aktuālākā informācija par pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darbu.

* Šopavasar notikušas daudz talkas, sakopjot ciematus, māju apkārtni, kapsētas.

* Ar Vasarsvētkiem sākas kapusvētku sezona!

Informāciju sagatavojusi Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu