Pušmucovas pamatskola 1. septembrī gaidīs savus audzēkņus!

Pušmucovas pamatskola tiks saglabāta pašreizējā statusā – kā patstāvīga vispārējās izglītības iestāde. Tā ir nolēmuši Ciblas novada pašvaldības domes deputāti 26. maijā notikušajā sēdē. Vēl gada sākumā – 23.01.2020. – dome lēma, ka Pušmucovas pamatskolu jāreorganizē, to kā filiāli pievienojot Ciblas vidusskolai.

Turpmāko mēnešu laikā pašvaldība vairākkārt sazinājās ar Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņojums šādam reorganizācijas modelim netika saņemts. Ministrijas skatījumā, filiāles statuss varētu būt sākumskolai ar 4 vai 6 klasēm, bet ne pamatskolai.

Ciblas pašvaldības domes deputāti vienojās, ka tomēr ir jāatceļ iepriekš pieņemtais lēmums, jo lietderīgāk ir skolu Pušmucovā atstāt pašreizējā statusā – kā pamatskolu ar 9 klasēm. Ir cerība, ka klases būs iespējams nokomplektēt un, iespējams, izdosies skolu saglabāt. Tas varētu būt redzams turpmākajos divos gados.

FOTO: Zinību diena Pušmucovas pamatskolā 02.09.2019

Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu