Pašvaldības iestāžu darbs no 10. jūnija

No šodienas, 10. jūnija, Ciblas novada pašvaldība un tās iestādes atsāk klientu apkalpošanu klātienē. Iedzīvotājiem, vēršoties pašvaldībā, iepriekš jāpiesaka apmeklējums, sazinoties ar pašvaldības darbiniekiem (kontaktinformācija publicēta pašvaldības mājaslapā).

Lai izvairītos no iespējamas inficēšanās ar vīrusu Covid-19, pašvaldības administrācijas un iestāžu telpās apmeklētājiem nepieciešams ievērot divu metru distancēšanos vienam no otra, kā arī ievērot citus epidemioloģiskās drošības pasākumus, ko noteicis Ministru kabinets.

Ciblas novada pašvaldības KASE Blontu administratīvajā centrā joprojām būs slēgta!

Iedzīvotājus  aicināt pašvaldības pakalpojumus izmantot neklātienes formā:

  • dokumentus iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: ciblasnovads@ciblasnovads.lv vai pa pastu: „Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV-5706
  • Ciblas novada pašvaldības 1. stāvā ir izvietota speciāli dokumentiem paredzēta pastkaste, kurā ir iespēja ievietot iesniegumus vai kāda cita veida dokumentus nodošanai pašvaldībai.
  • Aktuālā informācija ir pieejama Ciblas novada mājas lapā.  

No 10. jūnija pagastu pārvaldes un kases atsākušas klientu pieņemšanu klātienē pēc iepriekšēja pieraksta.

Dzimtsarakstu nodaļa turpina veikt dzimšanas vai miršanas fakta reģistrāciju tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Konsultācijas šajos jautājumos tiek sniegtas pa tālruni 28660279 vai e-pastu: dzimtsaraksti@ciblasnovads.lv.

Arī Ciblas novada Bāriņtiesa klientus klātienē turpina pieņemt tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pirms došanās uz bāriņtiesu aicināt izvērtēt iespēju iesniegt savu pieteikumu attālināti nosūtot uz e-pastu: cibla.borintisa@inbox.lv.

Ciblas novada Sociālais  dienests  turpina  pieņemt klientus klātienē TIKAI neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās, pieņemot iesniegumus pamatvajadzību nodrošināšanai. Pirms došanās uz sociālo dienestu, aicināt izvērtēt iespēju iesniegt iesniegumu attālināti, parakstot ar drošu elektronisku parakstu un nosūtot uz e-pastu socialais.dienests@ciblasnovads.lv vai telefoniski t. 65700870.

 Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem pret sevi un apkārtējiem un sliktas pašsajūtas gadījumā neapmeklēt Ciblas novada pašvaldības iestādes.

Uz augšu