Kapusvētki – visās novada kapsētās (papildināta informācija!)

Vasarsvētku svētdienā – 31. maijā – Ciblas pagasta Vabaļu kapsētā notika mūsu novadā pirmie kapusvētki.

Aizpūres, Eversmuižas (Ciblas) un Pušmucovas draudzes prāvests Antons Justs informē, ka tie plānoti jūlijā vai augustā:

KURJANOVAS k. – 4. jūlijā, sestdien, pl. 12:00,

VJARUMU k. – 11. jūlijā, sestdien, pl. 12:00,

RAŽANOVAS k. – 18. jūlijā, sestdien, pl. 12:00,

CIBLAS k. – 18. jūlijā, sestdien, pl. 14:00,

PUŠMUCOVAS k. – 25. jūlijā, sestdien, pl. 12:00

AIZPŪRES k. – 22. augustā, sestdien, pl. 12:00.

Kapusvētki Ludzas, Sarkaņu u.c. draudžu kapsētās 2020. gadā – iepriekš plānotajā laikā:

Blontu pagasta SKRADEĻU k. – 21. jūnijā plkst. 13:00.

Ciblas pag. VABAĻU k. – 31. maijā pl. 13:30 (Sv.Mise Istalsnas baznīcā pl. 12:00.

Pušmucovas pag. MEŽARNIEKU k. – 6. jūnijā pl.14.00.

Zvirgzdenes pagastā:

UTIČEVAS k. – 14. jūnijā pl. 13:00.

RUDZĪŠU k. – 14. jūnijā pl. 14:00.

MEŽA k. – 14. jūnijā pl. 14:30.

KAĻVU k. – 20. jūnijā pl. 12:00.

BLEIVU k. – 20. jūnijā pl. 13.00.

FRANAPOLES k. – 20. jūnijā pl. 14:00.

SEĻEKOVAS k. – 21. jūnijā pl. 14:00.

ZVIRGZDENES k. – 4. jūlijā pl. 12:00.

VIERŅU k. – 4. jūlijā pl. 13:00.

LAUČU k. – 4. jūlijā pl. 14:00.

VASARĀNU k. – 18. jūlijā pl. 12.00.

LĪTAUNĪKU k. – 25. jūlijā pl. 15.00.

Draudzes pārstāvjiem ieteicams sazināties ar prāvestu, lai nodrošinātu viņam transportu.

Tālruņa nr. :

Pr. Antons Justs (Aizpūres, Eversmuižas, Pušmucovas draudze) – 26 106 909.

Pr. Jānis Kolns (Ludzas draudze) – 29 331 054.

Pr. Andris Jonāns (Bērzgales, Sarkaņu, Stiglovas draudze) – 28 345 990.

Sakarā ar COVID-19 krīzi kapusvētku laiks var tikt mainīts. Noteikti ir jāievēro visā Latvijā noteiktie ierobežojumi, lai neizplatītos slimība. Būsim piesardzīgi, aizlūdzot par savu mirušo tuvinieku un draugu dvēselēm!

Informāciju apkopojusi Ērika Bondarenko,

Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto – lsm.lv

Uz augšu