PAZIŅOJUMS PAR TIRGU IZPĒTI “Tirdzniecības vietas aprīkojuma elementu izgatavošana un piegāde” identifikācijas Nr. CNP-2020/LV-RU-04

Piedāvājums iesniedzams līdz 2020.gada 19.jūnijam, plkst. 16:00. Pretendents iesniedz piedāvājumu, nosūtot ieskenētu un parakstītu piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi marite.romanovska@ciblasnovads.lv, vai iesniedz personīgi vai nosūta to pa pastu uz adresi „Domes nams”, c. Blonti,, Blontu pagastā, Ciblas novadā, LV-5706, uz aploksnes norādot „Tirdzniecības vietas aprīkojuma elementu izgatavošana un piegāde”.

Noteikumi.

Uz augšu