Kapsētās izgriezti bīstamie koki

Ciblas novada kapsētās maijā izzāģēti vairāki desmiti koku, kas saauguši lieli un kļuvuši bīstami.

Arī šogad bīstamo koku novākšanas darbus kapsētās veica uzņēmums no Aglonas – SIA „Spero SK”. Par 78 koku nozāģēšanu uzņēmumam samaksāti 7550.40 eiro. Tātad viena koka zāģēšanas izmaksas – ap 100 eiro. SIA „Spero SK” nodrošināja tikai zāģēšanu. Vecie koki ir resni un smagi, tāpēc tos zāģēja pa 40 – 100 cm posmiem un laida lejā.

Koksnes savākšanu organizēja pašvaldības komunālais dienests. Kapsētu teritoriju sakopšanu pēc bīstamo koku nozāģēšanas veica bezdarbnieki, kas iesaistīti nodarbinātības pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.

Kapsētās ir daudz vecu koku, kas iestādīti pirms daudziem gadu desmitiem vai paši ieauguši. Diemžēl cilvēki, stādot koku, emociju ietekmē neapzinās, kā koks augot ietekmēs vidi sev apkārt. Šādas nepārdomātas rīcības sekas redzam arī mūsu kapsētās. Šie savulaik nepārdomāti stādītie vai savvaļā augušie koki nopietni apdraud ne tikai uzstādītos pieminekļus, bet pat kapsētas apmeklētāju drošību.

FOTO: Skradeļu kapsēta Blontu pagastā. Te ir daudz bīstamu koku, šogad nozāģēta tikai daļa. Darbi būs jāturpina nākamajos gados.

Uz augšu