Atkārtoti izsludināts BIZNESA IDEJU KONKURSS

2020. gada 29. jūnijā notikušajā Ciblas novada pašvaldības domes sēdē tika nolemts atkārtoti izsludināt Biznesa ideju konkursu. Pieteikumus ir iespējams iesniegt no 2020. gada 6. jūlija līdz 31. jūlijam.

Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkurss Ciblas novadā norisinās jau vairākus gadus pēc kārtas.

Lai pieteiktos biznesa ideju konkursam, pretendentam jāaizpilda projekta pieteikuma veidlapa un jāiesniedz tā Ciblas novada pašvaldībā, kā arī elektroniski jāaizpilda de minimis atbalsta uzskaites veidlapa.

Konkursa mērķa īstenošanai Pašvaldība piešķir atbalstu fizisku un juridisku personu biznesa idejām, kas paredz:

 1. jaunu darba vietu radīšanu;
 2. jaunu produktu, pakalpojumu veidošanu;
 3. atbalstu biznesa projektiem, kuriem jau piesaistīts vai tiek plānots piesaistīt papildus finansējumu (kredīta līdzekļi, citas piesaistītās investīcijas);
 4. komercdarbības attīstību ar tiešām eksporta pazīmēm;
 5. jaunu tehnoloģiju ieviešanu ražošanā.

Informējam, ka pieteikties uz atbalstu nevar šādās jomās:

 1. darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu;
 2. operācijas ar nekustamo īpašumu;
 3. azartspēles un derības;
 4. ieroču, munīcijas un sprāgstvielu ražošana, piegāde vai vairumtirdzniecība;
 5. tabakas ražošana un tirdzniecība;
 6. alus un alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība;
 7. primārā lauksaimniecība un lauksaimniecisko kultūru/dzīvnieku audzēšana.

 Ministru kabinets 2018.gada 21.novembrī pieņēma noteikumus Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”. Noteikumi nosaka de minimis atbalsta uzskaites sistēmas izmantošanu, tās saturu un uzturēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā tiek piešķirtas sistēmas lietošanas tiesības. De minimis atbalsta uzskaites sistēmas izmantošana ir obligāta no 2019.gada 1.jūlija.

Ar Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” var iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/303512

Vairāk informācijas par de minimis atbalsta uzskaiti šeit: https://www.vid.gov.lv/lv/no-1-julija-de-minimis-atbalsta-uzskaite-notiks-elektroniski

Video palīdzība atbalsta pretendentiem: http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/noderiga-informacija/de-minimis

De minimis sistēma pieejama šeit: https://deminimis.fm.gov.lv/login

Informācija par komercdarbības atbalsta kontroli: https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/komercdarbibas_atbalsta_kontrole/de_minimis_atbalsta_uzskaites_sistema_/

Pielikumi:

Uz augšu