Valsts atbalsta ceļa C-2 pārbūvi

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 29. jūnija rīkojumu Nr. 346 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” ir apstiprināts pašvaldību investīciju projektu pirmais saraksts valsts aizdevumu piešķiršanai.

Šajā sarakstā ir 93 projekti. Tajā skaitā – arī Ciblas novada pašvaldības projekts „Ciblas pašvaldības autoceļa C-2 pārbūve 2,125 km garumā”.

Šis autoceļš C-2 ir pašvaldības ceļš, kas savieno divus ciematus: Ciblu un Felicianovu.

26. maija Domes sēdē deputāti atbalstīja minētā investīciju projekta virzību, akceptējot plānotās izmaksas saskaņā ar 2017. gadā sastādīto ceļa pārbūves projekta tāmi 270 632,46 euro apmērā (tā atbilst šī brīža tirgus cenām Latgales reģionā). Deputāti nolēma atbalstīt šī projekta virzību un akceptēt plānotās izmaksas saskaņā ar Būvprojekta tāmi 270 632,46 euro. Dome apņēmās nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 70 632,46 euro apmērā un lūgt aizņēmumu 200 000 euro apmērā.

Tieši šādā apmērā valdība ar minēto rīkojumu Nr. 346 ir apstiprinājusi projektu kopējā finansējuma apmēru, kā arī pašvaldības līdzfinansējuma un aizņēmuma apmēru būvdarbiem, sadalot šīs summas uz diviem gadiem: 2020. un 2021. gadu.

Ciblas novada pašvaldība jau ir izsludinājusi iepirkumu būvdarbiem uz autoceļa C-2, kas noslēgsies augusta sākumā, tad būs iespēja slēgt līgumu par ceļa pārbūvi un prasīt minēto aizņēmumu.

Pašvaldība regulāri informēs par minētā autoceļa pārbūves gaitu.

Mārīte Romanovska, Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu