Organzē pieredzes apmaiņas braucienu “Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana”

SIA LLKC Ludzas birojs šī gada 6.augustā organizē pieredzes apmaiņas braucienu uz Alūksnes novadu.

Brauciena tēma: Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana.

Pielikumā programma.

Dalībniekam ir jāapliecina iesaiste lauksaimniecībā (LAD klients, īpašumtiesības, radniecība, nomas līgumi utt.).

Dalības maksa: 20,00 EUR + PVN.

Pieteikšanās obligāta (ierobežots dalībnieku skaits).

Pieteikšanās: tālr. 26106121 vai e-pasts: beate.narnicka@llkc.lv

Uz augšu