Iznākusi jūlija „Lauku Lapa”

Iznākusi 2020. gada jūlija „Lauku Lapa”. Tās galvenās tēmas:

* Ekonomiski izdevīga saimniekošana – ar zināšanām un atbalstu;

* Žurnāla “Latvijas Lopkopis” jūnija numurā;

* Izstrādāti tipveida risinājumi slaucamo govju fermu būvniecībai:

    – Optimāls risinājums slaucamo govju fermai,

    – Ekonomisks risinājums slaucamo govju fermai;

* LLKC izsludina akciju “Atklāj Novada Garšu!”;

* Kustamā vai nekustamā īpašuma noma no fiziskās personas;

* Liels pieprasījums pēc lauksaimniecības zemes;

* Kviešu laukos jāierobežo dzeltenplankumainība;

* Apputeksnēšanās ilgadīgajos stādījumos;

* Konkursa “Laukiem būt!” naudas balva ieguldīta biznesa attīstībā;

* Vai žogs palīdzētu novērst meža dzīvnieku postījumus?

* Briseles gaiteņos:

    – Prognozē pieprasījuma atjaunošanos pēc pārtikas,

    – Finanšu sektors lauksaimniekiem nelabvēlīgs;

* Dvietē top īstais lauku saldējums.

 “Lauku Lapas” kalendārā ir norādīti svarīgākie datumi, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst nākamajā mēnesī.

 Ieteikumus izdevuma veidošanā gaidām uz e-pastu lauku.lapa@llkc.lv.

Uz augšu