Vilku limits 2020./2021. gada medību sezonā – 280 dzīvnieku

Valsts meža dienests  2020./2021. gada medību sezonā noteicis pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu 280 dzīvnieku apmērā. Tāds pats nomedīšanas apjoms bija arī iepriekšējā medību sezonā. Medību noteikumi nosaka, ka vilkus drīkst medīt no 15. jūlija līdz noteiktā nomedīšanas apjoma sasniegšanai, bet ne ilgāk par 31. martu.

 Cita kārtība ziņošanai par nomedītajiem vilkiem

Šajā medību sezonā Valsts meža dienests noteicis jaunu kārtību operatīvai ziņošanai par nomedītajiem vilkiem. Pirms vilka pārvietošanas no vietas, kur tas ticis nomedīts, jānofotografē vilka zobi (pašu vilku fotografēt nav nepieciešams). Foto faila informācijai jāsatur nomedīšanas datums un GPS koordinātes (tāpat kā ziņojumos par plēsēju klātbūtnes pazīmēm). Tāpat pirms vilka pārvietošanas vajadzēs sastādīt aktu par vilka vai lūša nomedīšanu (Medību noteikumu 4. pielikums). Kolektīvajās medībās šo aktu sastāda medību vadītājs, bet individuālajās – pats mednieks. Šis akts ir arī pamats nomedītā vilka vai lūša pārvietošanai (pārnadžiem šo funkciju pilda savilcējs).

 Nākamās darba dienas laikā par vilka nomedīšanu paziņo Valsts meža dienestam, nosūtot uz e-pastu medibas@vmd.gov.lv : 1) vilka zobu fotoattēlu (faila informācijā – datums un GPS koordinātes);  2) informāciju par dzīvnieka dzimumu un vecumu; 3) nomedītā vilka īpašnieka telefona numuru un mednieka apliecības numuru.

 Mēneša laikā pēc vilka nomedīšanas medniekam jānokārto Valsts meža dienestā nepieciešamā dokumentācija par vilka ieguvi. Dokumentācijas aizpildes laikā medniekam vajadzēs Valsts meža dienestā iesniegt arī VMD rīkojuma pielikumu “Medību slodze un vilku populācijas tendences”, kas vajadzīgs lielo plēsēju monitoringa datu vākšanai.

 Ja nomedīta vilku mātīte, kas vecāka par gadu, tā jāsaglabā līdz paraugu nodošanai LVMI “Silava” speciālā vilku monitoringa nodrošināšanai. Informāciju par nomedīto vilku mātīti kopā ar mednieka kontaktinformāciju VMD nosūta LVMI “Silava”, kura pārstāvis pēc tam sazinās ar mednieku. Noņemot paraugus, “Silavas” pārstāvis par to izdara atzīmi aktā par vilka vai lūša nomedīšanu vai arī nosūta šo informāciju VMD. Ja būs nepieciešami paraugi no cita nomedītā.vilka, “Silavas” pārstāvis par to sazināsies ar mednieku.

 VMD sastādītā vilku medību instrukcija pieejama ŠEIT

 Kaut arī vilku uzbrukumu skaits mazinājies, Valsts meža dienests aicina ziņot par tiem

Spriežot pēc pagājušajā sezonā nomedīto vilku apjoma un struktūras, vilku populācijas stāvoklis vērtējams kā stabils un ar nemainīgu tendenci. Samazinājies vilku uzbrukumu skaits mājlopiem un nodarīto postījumu apjoms. Kopš 2020. gada sākuma Valsts meža dienests saņēmis 9 ziņojumus par vilku uzbrukumiem, kuros nogalinātas 26 aitas, savainotas 5 aitas un viena kaza. Salīdzinājumam – no 2019. gada 1. janvāra līdz 15. jūlijam Valsts meža dienestā tika reģistrēti 17 vilku uzbrukumi, kuros nogalinātas 98 aitas un savainotas 85 aitas. Sevišķi cietis pērn bija Madonas novada Ošupes pagasts, kur vilki nokoda 42 aitas un savainoja 37.

 Jāņem vērā, ka ne vienmēr Valsts meža dienestam tiek ziņots par lielo plēsēju uzbrukumiem,  jo to izraisītie zaudējumi kompensēti netiek. Neraugoties uz to, Valsts meža dienests aicina iedzīvotājus ziņot par lielo plēsēju uzbrukumiem, jo uzbrukums, par kuru ticis ziņots, tiek oficiāli atzīts par notikušu un kalpo par pamatu lielo plēsēju nomedīšanas apjoma noteikšanai. Tāpat Valsts meža dienests lūdz ziņot par plēsēju uzbrukumiem pēc iespējas savlaicīgāk, lai Valsts meža dienesta speciālists varētu operatīvi ierasties notikuma vietā, izdarīt slēdzienu, sastādīt oficiālu aktu un paņemt plēsēja DNS paraugu tālākai analīzei.

 Valsts meža dienests turpina ievākt informāciju par plēsēju izplatību

Arī šogad Valsts meža dienests turpina vākt informāciju par vilku un lūšu izplatību, izmantojot mūsdienām atbilstošas neinvazīvas tehnoloģijas. Šajā procesā Valsts meža dienests aicina iesaistīties arī medniekus un citus interesentus, lūdzot iesūtīt fotogrāfijas, kurās fiksētas vilku un lūšu klātbūtnes pazīmes medību platībās, un to GPS koordinātes.

 Pamanot medību platībās vilka vai lūša pēdas, ekskrementus vai noplēstu dzīvnieku, to nofotografē (piemēram, ar viedtelefonu). Pēdas nospiedumam pievieno objektu, kas ļauj spriest par pēdas izmēru (piemēram, lineālu, zīmuli, šķiltavas u.tml.).

 Īpašu uzmanību jāpievērš tam, lai informācijā par fotogrāfiju (foto faila rekvizītos) fiksētos notikuma vietas GPS koordinātes. Šim nolūkam pirms foto uzņemšanas aktivizē ierīces GPS atrašanās vietas atzīmēšanas funkciju un nedaudz nogaida, citādi GPS koordinātes var nefiksēties vai arī fiksēties ar lielu novirzi. Lai precīzāk noteiktu atrašanās vietu, vēlams aktivizēt arī mobilo datu pieeju. Fotografēšanai ir ērti izmantojama aplikācija “NoteCam”, kas vizuāli uzrāda fotografēšanas vietas koordinātes.

 Fotogrāfijas, nemainot failu oriģinālos nosaukumus, nosūta uz e-pastu vilki@vmd.gov.lv vai lusi@vmd.gov.lv . Ja GPS koordinātes foto faila rekvizītos fiksēt tomēr neizdodas, tās var pievienot e-pastam arī citādā veidā. Valsts meža dienests lūdz nepārsūtīt fotogrāfijas caur aplikāciju “WhatsApp”, jo šādi zūd faila rekvizītos esošās koordinātes.

 Valsts meža dienests gaidīs arī vilku un lūšu novērojumus no automātiskajām meža fotokamerām ar pievienotu novērojuma laiku un GPS koordinātēm. Šī informācija netiks izmantota, lai noteiktu kameras atrašanās vietu, bet gan tikai lielo plēsēju populāciju stāvokļa novērtēšanai.

Valsts meža dienests pateicas par iepriekšējo sadarbību un cer uz atsaucību un ieinteresētību informācijas vākšanā.

Informāciju sagatavoja: Ilgvars Zihmanis, t. 67212776,  VMD Medību daļas speciālists

FOTO publicēts Nacionālā enciklopēdija (https://enciklopedija.lv/skirklis/2052-pel%C4%93kais-vilks). Fotogrāfs Andris Eglītis

Uz augšu