Klajā nāk kārtējās „Ciblas Novada Ziņas”

21. jūlijā klajā nācis kārtējais Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums „Ciblas Novada Ziņas”. Tajā publicēta šāda informācija:

* Domes sēdē 29.06.2020. pieņemti vairāki lēmumi. Apstiprināts pašvaldība finanšu pārskats un 2019. gada publiskais pārskats.

* Rikšotāju zirgu sacensībās „Ciblas novada kauss 2020” atkal uzvar Sandra Soikāne ar Victory Boy T.G..

* Plānotā pārbaudē Vienotajā pašvaldības un valsts klientu apkalpošanas centrā Blontos VARAM speciālisti sniedz dažus ieteikumus un norādes turpmākam darbam. Informējam par centrā Blontos pieejamajiem pakalpojumiem.

* Papildināti zivju krājumi Kurjanovas ezerā un Ludzas Lielajā ezerā, pašvaldības finansējums – gandrīz 3,5 tūkstoši eiro.

* Informējam par Ciblas vidusskola audzēkņu sasniegumiem fizikas eksperimentu konkursā un labāko absolventu apbalvošanu.

* Dzimtsarakstu nodaļa informē par 2020. gada otrajā ceturksnī reģistros veiktajiem ierakstiem. Trīs mēnešu laikā novada teritorijā piedzimuši 3 bērni, miruši 20 iedzīvotāji.

* 16. jūlijā Līdumnieku pagastā pieminēti 1944. gadā Mozuļu kaujā kritušie leģionāri.

* 7. jūlijā pašvaldības sporta kompleksā Felicianovā uz sportiskām aktivitātēm pulcējās Ciblas bērnudārza audzēkņi.

* Kultūras afišā augustam: Bērnības svētki un Jaunības svētki.

Sagatavojusi Ērika Bondarenko,

Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu