Notikusi plānota pārbaude Ciblas novada pašvaldības VPVKAC

Ciblas novada pašvaldībā 6. jūlijā ieradās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Publisko pakalpojumu departamenta pārstāvji Sandra Režā un Renārs Felcis, lai veiktu Vienotā pašvaldības un valsts klientu apkalpošanas centra plānoto pārbaudi.

VPVKAC darbojas Blontos, domes administratīvajā ēkā, kopš 2015. gada 1. oktobra. Šo gandrīz piecu gadu laikā ir pieaudzis centra sniegto pakalpojumu apjoms. Konsultācijas un e-pakalpojumus var saņemt no lielākajām valsts institūcijām.

VPVKAC sniegtie pakalpojumi:

Klātienē var pieteikt noteiktus šādu valsts iestāžu pakalpojumus:

 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
 • Valsts ieņēmumu dienests,
 • Lauksaimniecības datu centrs.

Tiek sniegta informācija par vairāku valsts iestāžu e-pakalpojumiem un palīdzība to lietošanā:

 • Lauku atbalsta dienests (LAD);
 • Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA);
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP);
 • Uzņēmumu reģistrs (UR);
 • Valsts darba inspekcija (VDI);
 • Valsts zemes dienests (VZD);
 • Valsts un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK);
 • Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB);
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūra  (SIVA).

Plānotās pārbaudes laikā VARAM speciālisti konstatēja neatbilstību – uz printera un datora nebija atbilstošu pamatlīdzekļu uzskaites numuru. Ciblas novada pašvaldībai tika dotas dažas norādes par informācijas ievietošanu pašvaldības tīmekļlapā, ieteikts konsultēt apmeklētājus un potenciālos klientus par e-adresi un īpašā tīmekļvietnē reģistrēt zvanus par VPVKAC groza pakalpojumiem.

Plašāka informācija par VPVKAC  https://ciblasnovads.lv/pasvaldiba/klientu-apkalposanas-centrs

Mārīte Romanovska, Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu