Sportisks mirklis!

Šis sportiskais mirklis iepriecināja Ciblas PII „Kāpēcītis” un „Taurenītis” grupas bērnus, kuri š. g. 7. jūlijā ciemojās sporta kompleksā Felicianovā.

Dažādas aktivitātes bērnos izraisīja patiesu prieku, jo mēs soļojām, skrējām, vingrojām, kāpām, līdām un metām. Viens no spilgtākiem momentiem – bērniem bija jālec līdz „Zaķim Garausim”, kurš bija sarūpējis salduma balvas. Un vēl kāds spilgts sportisks mirklis – rotaļājoties ar zaļām „arbūza” bumbām, bērni nopelnīja īstu arbūzu.

Jāsaka lielu paldies Rasmai un Veltai, šo grupiņu audzinātājām, kuras bērnus uzmundrināja un darbojās kopā ar mums.

Tā bērni rotaļājoties un priecājoties pavadīja šo sportisko mirkli!

Sporta organizatore Ineta Miklucāne

Uz augšu