Īstenots Zivju fonda projekts

Ciblas novada pašvaldība informē, ka ir īstenots Zivju fonda pasākums „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ietvaros apstiprinātais projekts Nr.3.37 „Lielā Ludzas ezera zivju resursu papildināšana”.

Ir ielaisti 10 000 vienvasaras līdakas mazuļi par kopējo summu 3085,50 EUR, no tās 2746,10 EUR ir Zivju fonda finansējums.

Līdaku mazuļi tika ielaisti šī gada 9. jūlijā Lielajā Ludzas ezerā. Ielaišanas brīdī piedalījās: zivju audzētavas pārstāvis, Valsts vides dienesta (VVD) Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes vecākā inspektors un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Ziemeļlatgales pārvaldes veterinārais inspektors, kā arī pašvaldības pārstāvis.

Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska

Uz augšu