Zivis – par pašvaldības budžeta līdzekļiem

Ciblas novada pašvaldība, izmantojot par zivju licenču piešķiršanu iekrātos naudas līdzekļus, ir atražojusi zivju resursu Kurjanovas ezerā – tajā ielaisti 10 000 vienvasaras līdaku mazuļu. Kopējā summa, kas izlietota šim mērķim – 3097,50 EUR.

Līdaku mazuļi Kurjnanovas ezerā tika ielaisti šī gada 9. jūlijā. Ielaišanas brīdī piedalījās: zivju audzētavas „Rūja” pārstāvis, Valsts vides dienesta (VVD) Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes vecākā inspektors un Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Ziemeļlatgales pārvaldes veterinārais inspektors, kā arī pašvaldības pārstāvis.

Pašvaldība jau vairākus gadus pēc kārtas veic zivju mazuļu ielaišanu dažādo novada ezeros. Ir ielaisti gan līdaku, gan zandartu mazuļi Lielajā Ludzas ezera, Kurjanovas ezerā un Zvirgzdenes ezerā.

Gan Lielajam Ludzas ezeram, gan Kurjanovas ezeram ir izstrādāts ezeru apsaimniekošanas plāns, kas nosaka un atļauj veikt zivju resursu atjaunošanu, izmantojot arī valsts finansējumu.

Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska

Uz augšu