Ir apstiprināts veselības veicināšanas projekts

Šī gada septembrī Ciblas novada pašvaldībā sāksies veselības veicināšanas projekta 2. kārta. Atgādinām, ka no 2017. gada jūlija līdz 2019. gada beigām mūsu pašvaldībā tika realizēts Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts Nr.9.2.4.2/16/I/067 “Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā”. Ikvienam bija iespēja iesaistīties dažādās sportiskās aktivitātēs, noklausīties lekcijas un iesaistīties Veselības dienā. Līdzīgus bezmaksas pasākumus pašvaldība organizēs arī projekta 2. kārtā.

Attīstības nodaļa vadītāja Mārīte Romanovska informē, ka Ciblas novada pašvaldība 27.07.2020. ir parakstījusi dokumentu Vienošanās grozījumi Nr.8 par projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/067 “Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” grozījumiem, ar kuriem novada pašvaldība apņemas realizēt projektu līdz 2023. gada 31. maijam.

Projekta kopējais finansējums laika periodā no 2017. gada 5. jūnija līdz 2023. gada 31. maijam ir EUR 65424,00. No šīs summas Eiropas Sociālā fonda (ESF) daļa sasniedz 85% jeb EUR 55610,40, valsts budžeta finansējums – 15% jeb EUR 9813,60.

Projekts ir turpinājums jau 2017. gada 5. jūnijā apstiprinātam projektam. Sākotnēji piešķirtā summa Ciblas novada pašvaldībai projekta aktivitāšu īstenošanai bija EUR 38969,00, par ko triju gadu periodā tika īstenoti daudzi dažādi pasākumi. Bija plānots, ka projekta īstenošana tiks pabeigta līdz 2020. gada sākumam, taču Ministru kabinets pieņēma lēmumu pagarināt ESF finansētā projektu īstenošanu visā Latvijas teritorijā.

Uz 2020. gada sākumu bija izveidojies atlikums – bija iecerēts īstenot 2 projekta aktivitātes. Taču sakarā ar ārkārtas situāciju, ierobežojot Covid-19 izplatību, šie pasākumi nenotika, bet tie ir pārcelti uz nākamo periodu, un tiks īstenoti līdz 2023. gada 31. maijam.

Kopumā šobrīd jaunā perioda aktivitāšu īstenošanai Ciblas novada pašvaldībā ir apstiprināts 27 172,71 EUR liels finansējums. Jaunajā projekta periodā ir ieplānots īstenot vismaz 134 aktivitātes 12 projekta darbību apakšaktivitātēs. Tās ir paredzēts īstenot visos pagastos, novada skolās un pirmskolas izglītības iestādēs.

Paredzēts, ka pirmās aktivitātes notiks jau septembrī, aicinām iedzīvotājus sekot informācijai pašvaldības mājaslapā un sociālajos tīklos, informatīvajā izdevumā „Ciblas Novada Ziņas” u.c…

Uz augšu