Kvalitatīvi dati – veiksmīgas politikas sākums

2020. gada pirmajos septiņos mēnešos Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) aptaujās piedalījušies 25 tūkstoši iedzīvotāju. Līdz ar COVID-19 radītajiem ierobežojumiem klātienes aptaujas, intervētājiem apmeklējot respondentu dzīvesvietā, ir pārtrauktas, kā rezultātā samazinājies aptaujāto iedzīvotāju skaits –, piemēram, ikgadējā apsekojumā par iedzīvotāju ienākumiem un dzīves apstākļiem dalībnieku skaits samazinājies par 10 %.

Reālo situāciju raksturojoši dati ir sākums veiksmīgu politisko lēmumu pieņemšanā, tādēļ aicinām iedzīvotājus būt sociāli atbildīgiem un piedalīties aptaujās, jo tikai iedzīvotāju sniegtā informācija visprecīzāk atspoguļo patiesos dzīves apstākļus. Ikviena atbilde aptaujā ir ārkārtīgi svarīga, jo tā uzlabo pētījuma datu kvalitāti,” norāda CSP Sociālās statistikas departamenta direktore Baiba Zukula.

Atsaucīgākie reģioni, kuros uzaicinātie respondenti aizpildījuši1 visvairāk anketas, ir Kurzeme (69,6 % atbildētība) un Zemgale (67,3 %). Viszemākā atbildētība ir Pierīgā (53,6 %) un Rīgā (55,2 %). Vidēji 9 no 10 uzaicinātajiem atbildējuši 10 novados – tie ir Alsungas, Vārkavas, Jaunpils, Jaunjelgavas, Viesītes, Ērgļu, Tērvetes, Pāvilostas, Varakļānu un Vecumnieku novadi. Savukārt 10 novadi ar vismazāko atbilžu skaitu (mazāk par 38 %) ir Baldones, Beverīnas, Raunas, Valkas, Kocēnu, Smiltenes, Babītes, Kārsavas, Cesvaines un Ķekavas novadi. Atsaucīgāki ir lauku iedzīvotāji (66,2 %), bet mazāk atsaucīgi ir lielu pilsētu iedzīvotāji (59,1 %).

Šobrīd CSP aptaujas notiek telefonintervijas veidā vai arī tiešsaistē, kad respondenti saņem uzaicinājumu aizpildīt anketu vietnē e.csb.gov.lv. CSP intervētāji iedzīvotājiem jautā par mājsaimniecības sastāvu, mājokļa apstākļiem, ekonomisko aktivitāti, nodarbinātību, ienākumiem, veselības stāvokļa pašvērtējumu u.c. Atsākoties iedzīvotāju kustībai, pēc pārtraukuma turpinās aptauja par iedzīvotāju atpūtas un citiem braucieniem. Šādas aptaujas notiek visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, ļaujot salīdzināt datus ne tikai starp Latvijas reģioniem, bet arī plašākā mērogā.

Iegūtā informācija tiek izmantota tikai apkopotā veidā, un CSP garantē iesniegto atbilžu konfidencialitāti. Aptauju rezultāti tiek izmantoti darba tirgus novērtēšanai, iekšzemes kopprodukta (IKP aprēķināšanai), nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānošanai Nodarbinātības valsts aģentūrā, pabalstu plānošanai u.c., kas ir īpaši aktuāli līdz ar ārkārtas situācijas izraisītajām sekām Latvijā.

Ja vēlaties pārbaudīt intervētāja identitāti vai plašāk uzzināt par aptaujas norisi, zvaniet uz bezmaksas konsultatīvo tālruni 80008811 darbdienās no pl. 10.00 līdz 18.00.

1Ienākumu un dzīves apstākļu apsekojuma dati, 2020. gads

Komunikācijas daļa
E-pasts: media@csb.gov.lv

Tālr.: 67366989, 27880666

www.csb.gov.lv

www.twitter.com/CSP_Latvija

www.facebook.com/csplatvija

Uz augšu