Klajā nāk kārtējās „Ciblas Novada Ziņas”

19. augustā klajā nācis 2020. gadā kārtējais Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums „Ciblas Novada Ziņas”. Tajā publicēta šāda informācija:

*Ciblas novada pašvaldība atbalsta divu biznesa ideju īstenošanu, piešķirot finansējumu.

* Augusta beigās plānots uzsākt pašvaldības ceļa C-2 no Ciblas līdz Felicianovai pārbūvi.

* Blontu pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki darbam jaunajā mācību gadā.

* Uz pašvaldības ikmēneša stipendiju varēs pretendēt 9.-12. klašu audzēkņi.

* Augsto izmaksu dēļ pašvaldība atsakās no ieceres Felicianovā izbūvēt multifunkcionālo sporta laukumu.

*Ciblas novada bērni priecājas Bērnības svētkos.

* Kultūras notikumu afišā: Pilngadība svētki 21. augustā Pušmucovā un Bērtuļa diena 22. augustā Līdumniekos.

 Sagatavojusi Ērika Bondarenko,

Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu