Bērnudārzs Blontos gatavs jaunajam mācību gadam

Blontu pirmsskolas izglītības iestādei (PII) šī bija neparasta vasara, jo darbs ritēja nepārtraukti. Parasti viss kolektīvs – pedagogi un tehniskie darbinieki – vienlaicīgi dodas kārtējā atvaļinājumā, tad vairāk kā mēnesi dārziņš ir slēgts, pa to laiku telpās rit lielāks vai mazāks remonts. Šovasar dārziņā darbojās pat divas dežūrgrupiņas, tomēr arī remonts notika.

Vietējais uzņēmējs nomainīja grīdas segumu gaiteņos (nu grīdu sedz gaiši raibs linolejs), centrālās ārdurvis, izbūvēja starpsienu gaitenī un nokrāsoja daudzo gaiteņu sienas. Vizuālais iespaids ir ļoti labs – telpas ir gaišākas, saulainākas.

Pārmaiņas piedzīvojusi ar iestādes teritorija. Vēl pavasarī, iesaistoties bērnu vecākiem, uz centrālo laukumiņu tika pārvietotas visas āra rotaļu ierīces: smilšu kaste, virvju piramīda u.c.. Atsevišķs rotaļu laukumiņš saglabāts tikai pašiem mazākajiem – bērniem vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem.

Maijā, izlaidumā atvadoties no bērnudārza, audzēkņi un viņu vecāki iestādei uzdāvināja skaistu sudrabegli. Tā ir iestādīta pie PII centrālās ieejas un priecēs ikvienu vēl daudzus daudzus gadus (skat. – fotogrāfijā).

Blontu PII ir nokomplektēts profesionālu pedagogu kolektīvs. Vairākas pedagoģes nupat ir absolvējušas augstskolas, iegūstot attiecīgus diplomus. Daudzas pedagoģes ir ar krietnu darba pieredzi. Kolektīvs ir ļoti radošs un vienots. Tajā valda draudzība un savstarpēja cieņa.

– Visi esam gatavi darbam, pat noilgojušies pēc normālas dienas kārtības, – atklāj Blontu PII vadītāja Gunta Stolere. – Esam gatavi jaunajam mācību gadam! Gaidām savus audzēkņus un jaunus. Varam  nodrošināt audzināšanu un izglītošanu četrās grupiņās dažādu vecumu bērniem. Nodarbības notiek latviešu valodā. Visi rudenī uzsāksim darbu ar e-klasi. Arī turpmāk darbosies diennakts grupiņa, kurā bērni varēs uzturēties no pirmdienas līdz piektdienai. Šo iespēju izmanto 8 – 10 bērni, kuru vecāki dzīvo tālu no Blontiem vai kuriem ir maiņu darbs. 1. septembrī sāksies jaunais mācību gads. Ar 6-gadniekiem, kuri gatavosies mācībām skolā, strādās pedagoģe Inese Puļa.

Ciblas novada pašvaldība nodrošina bezmaksas audzināšanas un ēdināšanas pakalpojumus Blontu PII un arī Ciblas PII, kā arī transportu bērnu nogādāšanai dārziņos un atpakaļ no visiem Ciblas novada pašvaldības ciemiem un no Ludzas.

Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu