Pašvaldība atbalsta divu biznesa ideju īstenošanu

Līdz jūlija beigām bija iespējams iesniegt pieteikumus ikgadējam Ciblas novada jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursā. Šogad konkursa īstenošanai no pašvaldības budžeta tika piešķirts 3 000 EUR liels finansējums.

Tika iesniegti divi projekta pieteikumi. Sniedze Irbe – „Juridisko pakalpojumu sniegšana”. Renārs Puncuļs – „Flīzēšanas pakalpojumu sniegšana”.

Ņemto vērā COVID-19 pandēmijas risku un noteiktos ierobežojumus, tika nolemts šīs biznesa idejas izvērtēt, piedaloties tikai projektu pieteikumu izvērtēšanas komisijas locekļiem. Komisijā tika iekļauti Ciblas novada pašvaldības speciālisti: ekonomiste Zinaīda Pavlova (priekšsēdētāja), autoceļu speciāliste Ilga Grade, sociālā darbiniece Inta Vonoga, lauksaimniecības speciāliste Marina Barkāne, Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska.

Vērtējot Sniedzes Irbes biznesa idejas pieteikumu „Juridisko pakalpojumu sniegšana”, tika konstatēts, ka projekta iesniegumā ir iekļautas pozīcijas, kas nav attiecināmas uz tiešo pakalpojuma nodrošināšanu. Telefoniski sazinoties ar pretendenti, tika noskaidrots, ka S. Irbe piekrīt saņemt arī samazinātu finansējumu, svītrojot no pieteikuma neatbilstošās pozīcijas. Kopumā projekta pietiekums ir sagatavots atbilstoši Biznesa ideju konkursa nolikumam. Tas tika atbalstīts, piešķirot kopsummā 1255 eiro. Par šo naudu tiks iegādāts dators, monitors, biroja krēsls, rakstāmgalds un dokumentu skapis.

Arī Renāra Puncuļa biznesa idejas pieteikums „Flīzēšanas pakalpojumu sniegšana” bija sagatavots atbilstoši nolikumam. Komisija nolēma atbalstīt to, piešķirot lūgto finansējumu – 1200 eiro. Par projekta līdzekļiem tiks iegādāts stikla/flīžu griezējs, mikseris līmjavai, leņķa slīpmašīna un prožektors. Projekta iesniedzējs nodrošinās savu līdzfinansējumu 152,24 eiro apmērā.

Biznesa idejas īstenošanas termiņš – līdz 2020. gada 30. novembrim.

Mārīte Romanovska, Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu