Pašvaldība atsakās no ieceres izbūvēt multifunkcionālo sporta laukumu augsto izmaksu dēļ

Ciblas novada pašvaldība nolēmusi atteikties no multifunkcionālā sporta laukuma izbūves projekta. To bija iecerēts izbūvēt pie sporta kompleksa Felicianovā, piesaistot LEADER finansējumu. Diemžēl iepirkumu rezultātā noskaidrots, ka šo projektu īstenošanai nepieciešams būtiski lielāks finansējums nekā bija plānots.

Atgādināsim, ka projekta pieteikumu LEADER konkursā atbalstīja BDR „Ludzas rajona partnerība” un LAD Austrumlatgales pārvalde. Projekta „Multifuncionālā sporta laukuma izbūve Ciblas kompleksam Felicianovā” publiskais finansējums tika noteikts 45 000 eiro apmērā, kas ir maksimālais LEADER projektu līdzfinansējums pašvaldību projektiem; pašvaldības budžetā projekta realizācijai tika plānotas 100 000 eiro lielas izmaksas.

Ciblas novada pašvaldība izsludināja kopumā trīs iepirkumus. Pirmo pārtrauca, jo potenciālajiem būvniekiem bija daudz tehnisko jautājumu. Būvprojekts tika atgriezts projektētājam, lai veiktu tehniskos precizējumus. Noslogotības dēļ projektētājs izmaiņas veica ļoti ilgu laiku, taču bez papildus samaksas. Otrajā iepirkumā tika iesniegti 4 piedāvājumi, taču katram pretendentam trūka kāds no pieredzi apliecinošiem dokumentiem, un iepirkuma komisija lēma procesu pārtraukt bez rezultāta. 21. jūlijā iepirkums tika izsludināts trešo reizi, tika koriģēts iepirkuma Nolikums, pašvaldība saņēma divus piedāvājumus, bet iepirkuma komisija konstatēja, ka lētākais piedāvājums neatbilst prasībām un ka otra piedāvājuma summa sasniedz 171 668,69 eiro (ar PVN). Jāsecina, ka šobrīd būvniecības cenas ir augušas, salīdzinot ar 2019. gada nogali un šī gada sākumu.

Īstenojot šādu projektu, jānodrošina būvuzraudzība, tirgus izpētē noteikts uzvarētājs, kas šo pakalpojumu veiktu par 2662 eiro. Būtu jāslēdz arī autoruzraudzības līgums, izmaksas – ap 1 500 eiro.

Līdz ar to pašvaldība secināja, ka kopējā projekta summa gandrīz 4 reizes pārsniedz plānoto projekta publisko finansējumu un gandrīz 2 reizes pārsniedz pašvaldības budžetā paredzēto.

Pašvaldības vadība pieņēma lēmumu nerealizēt projektu „Multifunkcionālā sporta laukuma izbūve Cibla novada sporta kompleksam Felicianovā” tā dārdzības dēļ un atteikties no piešķirtā publiskā finansējuma.

Tiks lemts, vai šajā vietā ar pašvaldības finansējumu realizēt kādu citu ieceri. Piemēram, sagatavot vietu hokeja laukumam (tā bija projekta sākotnējā doma).

Mārīte Romanovska, Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu