Dome lemj par mācību procesa organizēšanu no 1. septembra

Ir pieņemts lēmums par mācību procesu Ciblas novada pašvaldības izglītības iestādēs, sākot ar 2020. gada 1. septembri. Šis jautājums tika skatīts š.g. 24. augustā notikušajā Ciblas novada pašvaldības domes sēdē.

Izglītības ieguves process jāorganizē klātienē, ievērojot distancēšanās, higiēnas u.c. prasības. Bet mācības var notikt arī daļēji vai pilnīgi attālināti, ja ir šāds izglītības iestādes dibinātāja (domes) lēmums. To nosaka 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Pašvaldības domes ārkārtas sēdē 24. augustā tika nolemts, ka ar 2020. gada 1. septembri pašvaldības izglītības iestādēs (Pušmucovas pamatskolā un Ciblas vidusskolā) mācību procesu tiks organizēts atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātajam A modelim. Proti:

1. – 6. klasēm mācību process norit tikai skolā,

7. – 12. klasēm var paredzēt 1 dienu nedēļā mācības patstāvīgi, t.sk., attālināti.

Noteikts, ka 1. septembrī Zinību dienas pasākums skolās organizējams, ievērojot valstī noteiktās prasības attiecībā uz pulcēšanās nosacījumiem un nodrošinātu pasākuma dalībniekiem distancēšanās iespējas.

Mācību gada laikā nepieciešamības gadījumā ar domes priekšsēdētāja rīkojumu var noteikt pāreju uz daļēju vai pilnībā attālinātu mācību procesu konkrētai izglītības iestādei.

Skolu vadītājiem jāizstrādā izglītības iestādes kārtība mācību procesa organizācijai un drošības pasākumu ievērošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, nosakot atbildīgās personas. Šī kārtība jānopublicē skolas vai pašvaldības tīmekļa vietnē.

Uz augšu