Zinību diena Ciblas vidusskolā

Vasara māj ardievas, un klāt ir 1. septembris – jauns darba cēliens skolotājiem, atkalredzēšanās prieks skolēniem, patīkams satraukums vecākiem.

Uzsākot jauno mācību gadu, skolēniem novēlu zinātkāri visa gada garumā, vecākiem – pacietību, sapratni un mīlestību, skolotājiem – lai ir iedvesma mācīt, attīstot skolēnu lietpratību, veicinot izcilību, radošumu un atklājot jaunus talantus!

Ikvienam  – radošumu, pacietību, patiesu prieku par kopīgām uzvarām un neizsīkstošu enerģiju, iekarojot aizvien jaunas zināšanu virsotnes!

Ciblas vidusskolas direktore Sarmīte Leščinska

Uz augšu