Aicinām mācīties Ciblas novada skolās!

Ciblas novada pašvaldība aicina mācīties vispārizglītojošās skolās:

Pušmucovas pamatskolā 1. – 9. kl.,

Ciblas vidusskolā 1. – 12. kl.!

Dokumentus var iesniegt klātienē skolu kancelejās darba dienās.

Par iespējām dokumentus iesniegt elektroniski, jāvienojas:

  • ar Ciblas vidusskolas direktori Sarmīti Leščinsku – tālrunis 26439768,
  • ar Pušmucovas pamatskolas direktora v.i. Aiju Jonikāni – tālrunis 29409439.

Sākot ar 15. jūniju, Ciblas vidusskolā sāks uzņemšanu 10. klasē. Informāciju par izglītības programmu, ko 2020./2021. māc. g. piedāvās Ciblas vidusskola, var saņemt, sazinoties ar skolas direktori S. Leščinsku.

Aicinām mācīties Ciblas novada skolās, kur ir nodrošināta mūsdienīga izglītība un ārpusstundu nodarbības!

Skolēniem tiek sniegts plašs pašvaldības atbalsts – materiālā stimulēšana sekmīgām mācībām, brīvpusdienas, skolas autobusi u.c..

FOTO: Zinību diena Pušmucovas pamatskolā 2019.g. 2. septembrī

Uz augšu