Ar skaistiem svētkiem mācību gads uzsākts Pušmucovas pamatskolā

Zinību diena bija skaisti un cerīgi svētki Pušmucovas pamatskolā – sākās jaunais mācību gads! Tas ir jau 119. gads kopš Pušmucovā dibināta skola.

Iepriekšējais mācību gads bija, iespējams, sarežģītākais šīs skolas vēsturē. Ne tikai tāpēc, ka nācās sadzīvot ar Covid – 19 infekcijas izplatīšanas ierobežojošajiem pasākumiem – attālinātu mācīšanos, bet arī tāpēc, ka pašvaldības līmenī bija nolemts Pušmucovas skolu reorganizēt par Ciblas vidusskolas filiāli. Tomēr ministrijā šis plāns neguva atbalstu, un pašvaldība nolēma saglabāt izglītības iestādei Pušmucovā esošo – pamatskolas statusu.

Priecīgi pušmucovieši ir arī par to, ka šogad mācības skolā uzsāka daudzi jauni skolēni. Klāt nākuši 9 audzēkņi 1. klasē, 3 skolēni – citās klasēs. Skolēnu skaits kopumā nav liels – 44, tāpēc mācību process ir organizēts apvienotajās klasēs. Pedagogu sastāvs šogad nav mainījies. Darbu uzsāks sociālais pedagogs – skolas absolvente Antra Bufala.

Svētība un dāvanas

Pušmucovas pamatskolai ir skaista tradīcija – Zinību diena sākas ar dievkalpojumu vietējā baznīcā. Arī šogad skolēni saņēma īpašu svētību no prāvesta Antona Justa, kopā ar vecākiem, vecvecākiem, skolotājiem un pagasta pārvaldes darbiniekiem altāra priekšā izskanēja pateicības un lūgšanas Dievam.

Pēc dievkalpojuma visi devās uz skolas ēku.

Par svinīgo pasākumu skolā rūpējās tās 9. klases audzēkņi. Viņi bija dekorējuši zāli, viņi tajā svinīgi ieveda pirmklasniekus, viņi vadīja pasākumu. Tas sākās ar kopīgi skandēto skolas himnu. Uzrunu teica skolas vadītāja Aija Jonikāne. Viņa pauda prieku par visai kuplo pirmklasnieku skaitu un pateicās vecākiem (lielākā daļa – šīs skolas absolventi, pušmucovieši), ka savus lolojumus ir uzticējuši Pušmucovas skolas pedagogiem.

Katram pirmklasniekam svinīgi tika pasniegta Skolēna apliecība un Ciblas novada pašvaldības dāvana – ar mācību piederumiem piepildīta mugursoma.

Dāvanas pasākuma laikā saņēma arī pārējo klašu audzēkņi, īpašas dāvaniņas tradicionāli tika pasniegtas tiem skolēniem, kuri uz Pušmucovas skolu ir uzaicinājuši mācīties kādu savu draugu vai radinieku. Pildspalvas tika uzdāvinātas katram no tiem vecākiem, kuru bērns 1. septembrī sāka mācīties Pušmucovas skolā.

1. klases audzinātāja Ilona Malaka, iepazīstinot bērnus ar sevi, sarīkoja nelielu viktorīnu un katram uzdāvināja ābecīti „Zīle”.

Pasākumā skanēja dziesmas skolas audzēkņu izpildījumā. Skolotājas Ināras Dovgiallo spēlētā sintezatora pavadījumā dziedāja Dagnija (2. klase) un Anastasija (7. kl.), bet ģitāru spēlēja un dziedāja Maksims (9. kl.).

Aktuālā informācija

Svinīgā pasākuma noslēgumā Aija Jonikāne pastāstīja skolēniem un viņu vecākiem par jaunumiem mācību procesa organizēšanā. Tika sniegta informācija par klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem. Turklāt skolēni aktīvi uzdeva jautājumus par lietām, kas viņus īpaši interesēja.

Atzīmēsim svarīgākos jaunumus:

  • 1., 4. un 7. klasē tiks īstenoti kompetenču izglītības principi.
  • Darbosies vairāki interešu pulciņi: teātra, sporta, mājturības, vokālie, folkloras kopa „Olūteņi”, jaunsargu vienība, deju kolektīvs.
  • Skolā strādās sociālais pedagogs.
  • Darbu sāks jauna pavāre.
  • Turpināsies dažādas atbalsta programmas: „Skolas piens un auglis”, „Skolas soma” (pirmais pasākums – izrāde „Polianna”, ko 1. – 5. kl. audzēkņi varēs skatīties „Gorā” 18. septembrī), kā arī izglītības projekti: karjeras jomā, individuālo kompetenču attīstības atbalstam, „Pumpurs”.
  • Skolas autobusi kursēs pamatā pēc iepriekšējā mācību gada grafika.
  • Brīvpusdienas būs pieejamas visiem skolēniem. 1.-4. kl. audzēkņiem tās apmaksā valsts, 5.-9. kl. – Ciblas novada pašvaldība. 1.-4. kl. skolēniem būs arī bezmaksas brokastis, vecāko klašu audzēkņi brokastīs varēs padzert tēju ar līdzi ņemtām sviestmaizēm.
  • Galvenais saziņas līdzeklis – e-klase, bet jaunākajās klasēs arī dienasgrāmatas.
  • Skolā noteikta īpaša kārtība, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību.
  • Stipendijas 9. klases skolēniem.

Fotogalerija: https://ciblasnovads.lv/galerijas/zinibu-diena-pusmucovas-pamatskola-01-09-2020

Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu