Ciblas novada skolās turpinās projekts

2020./2021.māc. g. Ciblas novada pašvaldības  skolās turpinās projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001) aktivitātes. Tiek sniegts atbalsts skolēniem mācībās un intereses radīšanai par programmēšanu un IT tehnoloģijām  STEM un vides jomā.  

Ciblas vidusskolā notiek 3 aktivitātes – tiek sniegts atbalsts   izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām matemātikā, tiek organizēts  individuālais darbs matemātikā izglītojamajiem ar augstiem mācīšanās sasniegumiem. Lai attīstītu izglītojamajiem  loģisko un algoritmisko domāšanu, radītu interesi par programmēšanu, notiek datorpulciņa nodarbības.

 Lai skolēni veiksmīgi apgūtu matemātikas un dabaszinību mācību stundās apgūto vielu, Pušmucovas pamatskolā notiek pedagoga palīga nodarbības un, lai izglītojamajiem  attīstītu loģisko un algoritmisko domāšanu,  notiek  nodarbības programmēšanā.

                                                     Projekta koordinatore Sarmīte Leščinska

FOTO no https://www.pexels.com

Uz augšu